KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Data   Uwagi
04 września 2017r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych poniedziałek
05 września 2017r. Zebrania z rodzicami wtorek I – III
06 września2017r. środa IV – VII
14 października 2017r. Dzień Edukacji Narodowej sobota
17 października 2017r. Konsultacje rodziców z nauczycielami wtorek I – III
18 października 2017r. środa IV – VII
01 listopada 2017r. Wszystkich Świętych środa

(dzień ustawowo wolny od pracy)

11 listopada 2017r. Narodowe Święto Niepodległości sobota
do 04 grudnia 2017r. Wpisanie w dziennikach elektronicznych przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania poniedziałek
05 grudnia 2017r. Zebrania z rodzicami

Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych (w tym o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć dydaktycznych oraz o zagrożeniach nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania)

wtorek I – III
06 grudnia 2017r. środa IV – VII
od 23 grudnia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Zimowa przerwa świąteczna  
01 stycznia 2018r. Nowy Rok poniedziałek (dzień ustawowo wolny od prac)y
06 stycznia 2018r. Trzech Króli sobota
do 22 stycznia 2018r. Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych poniedziałek
24 stycznia 2018r. Zebrania z rodzicami – podsumowanie I okresu nauki środa IV – VII
25 stycznia 2018r. czwartek I – III
28 stycznia 2018r. Zakończenie I okresu nauki. niedziela
od 29 stycznia 2018r. do 10 lutego 2018r. Ferie zimowe  
27 marca 2018r. Konsultacje rodziców z nauczycielami wtorek I – III
28 marca 2018r. środa IV – VII
od 29 marca 2018r. do 03 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna  
kwiecień 2018r. Tadeusz Kościuszko – patron naszej szkoły  
01 maja 2018r. Święto Pracy wtorek

(dzień ustawowo wolny od pracy)

02 maja 2018r. Święto flagi środa
03 maja 2018r. Święto Konstytucji 3 Maja czwartek (dzień ustawowo wolny od pracy)
04 maja 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych piątek
do 14 maja 2018r. Wpisanie w dziennikach elektronicznych przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania poniedziałek

 

Data   Uwagi
15 maja 2018r. Zebrania z rodzicami

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych: z zajęć edukacyjnych i zachowania (w tym o zagrożeniach ocenami ndst. lub ng)

wtorek I – III
16 maja 2018r. środa IV – VII
maj 2018r. Święto Integracji „Koloriada” piątek
31 maja 2018r. Boże Ciało czwartek (dzień ustawowo wolny od pracy)
1 czerwca 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych PIKNIKRODZINNY piątek
14 czerwca 2018r. Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych czwartek
19 – 21 czerwca 2018r. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  
22 czerwca 2018r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych piątek
od 25 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. Ferie letnie  

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 po uzyskaniu pozytywnej opinii: rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego to: 04 maja 2018r., 01 czerwca 2018r., 19 czerwca 2018r., 20 czerwca 2018r., 21 czerwca 2018r..

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w kalendarium zgodnie z potrzebami szkoły.

Terminy dodatkowych zebrań lub konsultacji z rodzicami w zależności od potrzeb wychowawcy oddziałów lub nauczyciele uzgadniają z rodzicami, następnie informują wicedyrektora o czasie i miejscu planowanego spotkania z rodzicami.