Konkursy szkolne

Konkurs

Zapraszamy

uczniów klas I – III

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.:

„Tadeusz Kościuszko- Nasz Bohater”

Samodzielnie wykonaj pracę prezentującą postać Tadeusza Kościuszki

* w formacie A4 lub A3,
* dowolną techniką (narysuj, naszkicuj, namaluj, wyklej, itd.)

Oddaj wykonaną pracę najpóźniej do 25 kwietnia 2018r. swojej wychowawczyni.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w pawilonie klas I –III

a najciekawsze i samodzielnie wykonane zostaną nagrodzone.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności Tadeusza Kościuszki, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zdolności plastycznych.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Radą Rodziców.

Zapraszam

Sylwia Wesołowska

Konkurs

Konkurs literacki „Autoportret”

Termin oddania pracy: do końca kwietnia

 

Pokaż nam kim jesteś. ZADANIEM konkursu jest opisanie swojej osoby. Liczymy na nieszablonowe podejście do tematu. Nagrodzimy pomysłowość i kreatywność w interpretacji tematu.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Trzeba napisać pracę literacką (maks. 3 strony A4 -5400 ZNAKÓW)

Pracę dokładnie podpisz:

– Imię i nazwisko,

– Nazwa gminy, w której mieści się Twoja szkoła,

– Nazwa i adres szkoły do której uczęszczasz,

– Nazwa i adres placówki, w której wykonano pracę (podać nazwę szkoły),

– Imię i nazwisko prowadzącego.

SUDOKU

SZKOLNY KONKURS

SUDOKU

 CELE KONKURSU:

 

 • popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.
 • zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki, może zachęcić uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych, pozwoli uwierzyć we własne możliwości.

PRZEWIDZIANE NAGRODY:

 

 • „Mistrz SUDOKU” – dyplom + nagroda rzeczowa
 • II i III miejsce –  dyplom + nagroda rzeczowa
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują punkty „dodatnie” z zachowania

REGULAMIN:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie.
 2. Organizatorem konkursu jest p. Agnieszka Kasprowicz.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap – to praca samodzielna uczniów z planszami SUDOKU przygotowanymi przez nauczyciela koordynatora.

Plansze SUDOKU uczniowie pobierają od koordynatora rozwiązują samodzielnie w domu. Do końca bieżącego miesiąca oddają wypełnione plansze SUDOKU do sprawdzenie.

 1. Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiążą wszystkie plansze SUDOKU przechodzą do II etapu konkursu. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona w gablocie szkolnej – na parterze.
 2. II etap – finał konkursu – odbędzie się w kwietniu 2018 r.
 3. Uczestnicy II etapu rozwiązują samodzielnie otrzymane diagramy SUDOKU w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 4. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
 5. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 6. W etapie II uczestnik sygnalizuje zakończenie pracy poprzez podniesienie ręki. Nauczyciel zapisuje godzinę zakończenia pracy.
 7. Zwycięzcami konkursu zostają 3 osoby, które rozwiązały poprawnie plansze SUDOKU w najkrótszym czasie.
 8. Uczeń, który rozwiązał poprawnie planszę SUDOKU w najkrótszym czasie , uzyskuje tytuł szkolnego mistrza SUDOKU.
 9. Uczniowie wypełniają diagram sudoku ołówkiem, w przypadku błędu używają gumki, pola nieczytelnie wypełnione będą uznane jako błąd.

 

         Agnieszka Kasprowicz

 

KONKURS RECYTATORSKI „ZDROWYM BYĆ”

 

      Zapraszamy  uczniów  klas  I-III do  udziału  w  konkursie  recytatorskim,     który  odbędzie  się  20.02.2018 r.  o  godzinie  10.40  w  sali  widowiskowej.  Celem  konkursu  jest  promowanie  zdrowego  stylu  życia.   Konkurs  organizowany  jest  we  współpracy  z  Radą  Rodziców.

                              Organizatorzy:  Katarzyna  Chybińska,  Emilia  Świerczyńska,   Małgorzata  Jezierska

Mikołajkowy Turniej Sportowy klas IV

Dnia 6 XII 2017 r w godzinach 10:40 – 12:30 na hali sportowej odbędzie się Mikołajkowy Turniej Sportowy jkas IV, W zawodach uczestniczą klasy IV a,b,c,d,e,f,g,h po 4 dziewczynki i 5 chłopców.

Mikołajkowy Turniej Sportowy klas I

14 XII 2017r. odbędzie się Mikołajkowy Turniej Sportowy dla uczniów klas pierwszych.

Bezpieczeństwo w sieci
Zapraszam do udziału uczniów kl. 4-7 w konkursie ,,Bezpieczeństwo w sieci”. Technika i format pracy dowolny. Prace należy dostarczyć do 27 listopada do p. Marioli Lewandowskiej sala 221

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

cele konkursu:
– zapoznanie dzieci z tradycjami Świat Bożego Narodzenia w wybranych krajach UE
– kształtowanie postaw prospołecznych, empatii i tolerancji
– uwrażliwianie na odrębność narodową
– wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas świąt i uroczystości
– zachęcanie do uczciwego współzawodnictwa i kulturalnego dopingu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas III. Będzie przebiegał w II etapach:
– eliminacje wewnątrzklasowe, polegające na wyłonieniu trzyosobowej drużyny (wychowawcy klas otrzymają od organizatorów materiały, na podstawie których będą mogli przeprowadzić eliminacje wewnątrzklasowe). Troje uczniów, którzy otrzymają najlepsze wyniki, będzie stanowiło reprezentację klasy na konkursie ogólnoszkolnym.
– finał ogólnoszkolny – uczniowie słuchają pytań i trzech odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Po 10-sekundowej naradzie kapitan drużyny unosi szablon z wybraną literą, oznaczającą poprawną odpowiedź (A,B lub C). Każda drużyna otrzymuje 3p. za wybranie poprawnej odpowiedzi. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów.
Finał ogólnoszkolny odbędzie się 19.12.17 r. (wtorek) na 6 g. lekcyjnej w sali 904.

Zapraszamy
E. Rozmarynowicz
J. Traczyk

Polskie symbole narodowe

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV – VII do udziału w konkursie plastycznym pt. ” Polskie symbole narodowe” związanym ze zbliżającym się Świętem Odzyskania Niepodległości. Technika dowolna, format – dowolny. Prace można wykonać grupowo.
Termin oddania prac: 09.11.2017r do p.Adamek

KONKURS PLASTYCZNY ,, Witraż inaczej – Boże Narodzenie ‘’

KONKURS PLASTYCZNY ,, Witraż inaczej – Boże Narodzenie ‘’

I kategoria: klasy I-III

II kategoria: klasy IV-VI

III kategoria: klasy VII 

Prace plastyczne mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej, wielkość pracy max. 50cm x 70cm.

Prace należy oddawać Pani Magdalenie Frankowskiej  sala 314 najpóźniej do 1 grudnia 2017r

Konkurs na najpiękniejszą i najbardziej pomysłową dynię

Jak co roku chcemy zorganizować konkurs na najpiękniejszą i najbardziej pomysłową dynię. Dynie przynosimy  w dniu 30 października do pań z samorządu. Wystawa  dzieł będzie na holu głównym. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w poniedziałek 6.11.2017. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie.

Znaczek odblaskowy

Zapraszam do udziału uczniów klas 4 w konkursie plastycznym pt.,,Znaczek odblaskowy”. Technika i format pracy dowolny. Prace należy dostarczyć do 16 października 2017 do p. Marioli Lewandowskiej sala 221 lub 109.