1.Opieka w świetlicy szkolnej 

Download (PDF, 187KB)

,


2. Rezygnacja z religii w roku szkolnym 2018/2019.

Download (DOC, 25KB)


3. Etyka 2018/2019. – oświadczenie

Download (DOC, 27KB)


4. Rezygnacja z WDŻWR w roku szkolnym 2018/2019.

Download (DOC, 25KB)


5. Opinia lekarska braku  możliwości uczestniczenia ucznia w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego

Download (PDF, 70KB)


6. Opinia lekarska o braku  możliwości wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Download (PDF, 181KB)


7. Zwolnienie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Download (PDF, 173KB)


8. Zwolnienie z czynnego uczestnictwa wf  

Download (PDF, 116KB)


9. Usprawiedliwienie nieobecności 

Download (PDF, 64KB)


10. Procedura korzystania przez uczniów  z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w SP 1 w Kutnie

Download (PDF, 176KB)


11. Procedura korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie 

Download (PDF, 289KB)


12. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów  zwalniania ich z zajęć dydaktycznych w SP 1 w Kutnie

Download (PDF, 357KB)


13. Procedura zwalniania ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w SP 1 w Kutnie

Download (PDF, 237KB)