oddziały integracyjne w SP 1

Zajęcia orowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 

26 października 2017 roku  mimo niesprzyjającej frekwencji odbyły się pierwsze zajęcia dla dzieci i ich rodziców prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta wbrew swojej nazwie, nie jest metodą koncentrującą się na usprawnianiu ruchowym uczestników zajęć. Podstawowym jej celem jest rozwijanie sfery emocjonalno – społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. Metoda ta ma wielu zwolenników zwłaszcza wśród dzieci. Podczas zajęć najmłodsi poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, otwierają się na twórcze działanie, ale przede wszystkim świetnie się bawią. Zapraszamy dzieci i ich rodziców w każdy ostatni czwartek miesiąca na godzinę 16:15 (mała sala gimnastyczna) na 45 minutowe zajęcia prowadzone opisaną pokrótce metodą. Niezbędne wygodne ubranie i dobry humor. Zajęcia prowadzą: Marta Krawczyk i Karolina Miniszewska.

Opracowały:Marta Krawczyk i Karolina Miniszewska.