koloriada

19 maja 2017 r. po raz czternasty odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Kutnie cykliczna miejska impreza integracyjna „Koloriada”. W tym roku uroczystość odbyła  się pod hasłem „Wiosenna Łąka”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Celem imprezy jest propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym, promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w życiu społecznym.

W tym roku wśród zaproszonych gości był zastępca Prezydenta Miasta Kutno Pan Zbigniew Wdowiak. W imprezie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 6,Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 4, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3, wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Niezabudka”,uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz oczywiście Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Podczas Koloriady uczennice klasy V c pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego pani Beaty Lipskiej-Kozarskiej zaprezentowały pokaz taneczny do muzyki współczesnej. Wszystkie zaproszone placówki przygotowały prezentacje muzyczno-ruchowe. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły grach i zabawach. Na zakończenie był wspólny taniec, nagrody dla wszystkich drużyn oraz wspólny posiłek.

Organizatorzy imprezy dziękują za pomoc w jej organizacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci Kalos Kagatos, Radzie Rodziców z SP nr 1, cukierni Wasiakowie,  państwu Wiolecie i Michałowi Matusiak  oraz Panu Dominikowi Marciniakowi za oprawę fotograficzną imprezy  –  Profesjonalne  Studio  i Labolatotium Fotografii Cyfrowej  Marek Marciniak

Opracowała:Anna Stańczak