aktualne komunikaty

Urząd miasta Kutno Organ prowadzący szkołę

Urząd Miasta Kutno


Roczny Plan Zajęć Dydaktycznych dla oddziałów I-VI w roku szkolnym 2013/2014

Roczny Plan Zajęć 13/14

 

Baseball w SP 1

Baseball w SP 1 

Filmy z uroczystości szkolnych

Youtube - Filmy z uroczystości szkolnych

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na Facebooku

Facebook Rada Rodziców SP 1

aktualny jadłospis

Jadłospis

 

E dziennik - Librus

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2014/2015 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – III

Opublikowany 2014/08/26

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2014/2015 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – III odbędzie się 1 września 2014r. (poniedziałek) według podanego niżej harmonogramu:

  • ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego o godzinie 800 w hali sportowej.

Dyżur w oddziale o wydłużonym pobycie od godziny 700 w sali 806

  • ·KLASY Ispotkanie z wychowawcami o godz. 830 w hali sportowej.

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie klas pierwszych przejdą z wychowawcami do podanych niżej sal:


kl. I a – sala 906

kl. I b – sala 804

kl. I c – sala 911

kl. I d – sala 908

kl. I e – sala 905

kl. I f – sala 904

kl. I g – sala 909

kl. I h – sala widowiskowa

kl. I i – sala 115


 

O godzinie 930 w hali sportowej uczniowie klas II – III pod opieką wychowawców wezmą udział w uroczystym rozpoczęciu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  • ·KLASY II i III spotykają się z wychowawcami o godz. 900 w następujących salach:

kl. II a – sala 110                            kl. III a – sala 118

kl. II b – sala 221                            kl. III b – sala 215

kl. II c – sala 203                            kl. III c – sala 103

kl. II d – sala 116                            kl. III d – sala 217

kl. II e – sala 219                            kl. III e – sala 102

                                                       kl. III f – sala 121

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2014/2015

Opublikowany 2014/08/26

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2014/2015 dla uczniów klas IV – VI odbędzie się 1 września 2014r. (poniedziałek) według podanego niżej harmonogramu:

  • ·KLASY IVVI spotykają się z wychowawcami o godz. 1030 w następujących salach:

kl. IV a – sala 121

kl. IV b – sala 321

kl. IV c – sala 316

kl. IV d – sala 203

kl. IV e – sala 110

kl. IV f – sala 221

kl. V a – sala 115

kl. V b – sala 116

kl. V c – sala 314

kl. V d – sala 303

kl. V e – sala 219

kl. VI a – sala 215

kl. VI b – sala 318

kl. VI c – sala 217

kl. VI d – sala 308

kl. VI e – sala 309

O godzinie 1100 w hali sportowej uczniowie klas IV – VI pod opieką wychowawców wezmą udział w uroczystym rozpoczęciu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły

Opublikowany 2014/08/21

Szanowni Rodzice!

 

                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, informuje, iż  w roku szkolnym 2014/2015  pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą uzyskać:

* uczniowie klas II-III - kryterium dochodowe 539 zł netto na osobę w rodzinie,

* uczniowie klasy VI - kryterium dochodowe 539 zł netto na osobę w rodzinie,

* uczniowie klas II, III, VI - rodziny wielodzietne - bez kryterium dochodowego.

* uczniowie klas II-VI -  posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym ( uczniowie : słabo widzący, słabo słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tymz zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest wyżej wymieniona)  -   bez kryterium dochodowego.

        

Zainteresowanych rodziców proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania wniosku.

Zasady udzielania pomocy :

  • Pomoc udzielana będzie na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  • Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
  • Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz dowód zakupu podręczników.

 

Wniosek należy złożyć do dnia 8 września 2014 r. w sekretariacie szkoły.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno 

 

 


Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły

Opublikowany 2014/08/20

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie zaprasza dzieci rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2014/2015 w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych wraz z rodzicami na spotkania organizacyjne w dniu 27 sierpnia 2014r. (środa).

Spotkania odbędą się według podanego harmonogramu:

Oddziały przedszkolne – godzina 1630 – hala sportowa

Klasa I – godzina 1730 – hala sportowa

  

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrktora Szkoły

Opublikowany 2014/07/24

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w gablocie informacyjnej dla rodziców (znajdującej się w holu głównym naszej szkoły) został wywieszony wstępny przydział uczniów do klas IV.

Przydziału dzieci do poszczególnych klas dokonał zespół, którego przewodniczącym jest wicedyrektor szkoły Aleksandra Kaniewska.

Ostateczne listy uczniów klas IV na rok szkolny 2014/2015 zostaną podane do publicznej wiadomości po 25 sierpnia 2014r. (poniedziałek).

Ewentualne zmiany składów osobowych klas mogą nastąpić w przypadku: zapisania nowych dzieci do naszej szkoły, odejścia dzieci do innej szkoły lub po rozpatrzeniu przez zespół pisemnych wniosków złożonych przez rodziców w sekretariacie szkoły w terminie do 14 sierpnia 2014r. (czwartek).

Wyżej wymieniony wniosek należy kierować do Przewodniczącego Zespołu ds. przydziału uczniów do klas IV. We wniosku prosimy wskazać klasę, do której chcielibyście Państwo przenieść dziecko wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły

Opublikowany 2014/07/14

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015, że w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej są do pobrania Umowy w sprawie korzystania z usług Oddziału Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie prowadzonego przez gminę Miasto Kutno.

Wypełnione i podpisane wyżej wymienione umowy należy złożyć w sekretariacie w terminie do 25 lipca 2014r. (piątek).

Dokument jest potrzebny w procesie rekrutacji, w związku z tym prosimy o jak najszybsze składanie umów w sekretariacie.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat

Opublikowany 2014/06/27

 

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie
informuje, że 
w okresie wakacji sekretariat szkoły

przyjmuje interesantów

 w godzinach 9.00 – 13.00

 

 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Opublikowany 2013/09/16

KOMUNIKAT 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI, że od dnia 12 września 2013r. (czwartek) obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Tekst procedury wraz z wzorami usprawiedliwień i zwolnień jest dostępny na stronie internetowej szkoły, u wychowawców klas i w sekretariacie. Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowych zasadach wychowawcy klas będą usprawiedliwiać nieobecności lub zwalniać z zajęć dzieci do 20 września 2013r..

Usprawiedliwienie_nieobecnosci

Zwolnienie_z_czynnego_uczestnictwa_wf

Zwolnienie_z_obowiazkowych_zajec

Procedura usprawiedliwienia nieobecnosci uczniów i zwalniania ich z zajęc dydaktycznych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »