aktualne komunikaty

Urząd miasta Kutno Organ prowadzący szkołę

Urząd Miasta Kutno


Roczny Plan Zajęć Dydaktycznych dla oddziałów I-VI w roku szkolnym 2013/2014

Roczny Plan Zajęć 13/14

 

Baseball w SP 1

Baseball w SP 1 

Filmy z uroczystości szkolnych

Youtube - Filmy z uroczystości szkolnych

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na Facebooku

Facebook Rada Rodziców SP 1

aktualny jadłospis

Jadłospis

 

E dziennik - Librus

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Komunikat Dyrktora Szkoły

Opublikowany 2014/07/24

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w gablocie informacyjnej dla rodziców (znajdującej się w holu głównym naszej szkoły) został wywieszony wstępny przydział uczniów do klas IV.

Przydziału dzieci do poszczególnych klas dokonał zespół, którego przewodniczącym jest wicedyrektor szkoły Aleksandra Kaniewska.

Ostateczne listy uczniów klas IV na rok szkolny 2014/2015 zostaną podane do publicznej wiadomości po 25 sierpnia 2014r. (poniedziałek).

Ewentualne zmiany składów osobowych klas mogą nastąpić w przypadku: zapisania nowych dzieci do naszej szkoły, odejścia dzieci do innej szkoły lub po rozpatrzeniu przez zespół pisemnych wniosków złożonych przez rodziców w sekretariacie szkoły w terminie do 14 sierpnia 2014r. (czwartek).

Wyżej wymieniony wniosek należy kierować do Przewodniczącego Zespołu ds. przydziału uczniów do klas IV. We wniosku prosimy wskazać klasę, do której chcielibyście Państwo przenieść dziecko wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły

Opublikowany 2014/07/14

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015, że w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej są do pobrania Umowy w sprawie korzystania z usług Oddziału Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie prowadzonego przez gminę Miasto Kutno.

Wypełnione i podpisane wyżej wymienione umowy należy złożyć w sekretariacie w terminie do 25 lipca 2014r. (piątek).

Dokument jest potrzebny w procesie rekrutacji, w związku z tym prosimy o jak najszybsze składanie umów w sekretariacie.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat

Opublikowany 2014/06/27

 

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie
informuje, że 
w okresie wakacji sekretariat szkoły

przyjmuje interesantów

 w godzinach 9.00 – 13.00

 

 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Opublikowany 2013/09/16

KOMUNIKAT 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI, że od dnia 12 września 2013r. (czwartek) obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Tekst procedury wraz z wzorami usprawiedliwień i zwolnień jest dostępny na stronie internetowej szkoły, u wychowawców klas i w sekretariacie. Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowych zasadach wychowawcy klas będą usprawiedliwiać nieobecności lub zwalniać z zajęć dzieci do 20 września 2013r..

Usprawiedliwienie_nieobecnosci

Zwolnienie_z_czynnego_uczestnictwa_wf

Zwolnienie_z_obowiazkowych_zajec

Procedura usprawiedliwienia nieobecnosci uczniów i zwalniania ich z zajęc dydaktycznych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »