Plan zajęć 2015/2016

Urząd miasta Kutno Organ prowadzący szkołę

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na Facebooku

aktualny jadłospis

Jadłospis

Kontakt

Poczta Home.pl

Plan zjęć w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowany 2015/08/28

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że od dnia 1 września 2015 roku obowiązuje plan zajęć dydaktycznych. 

Plan został opublikowany pod adrsem:


http://sp1kutno.home.pl/Export/index.html

 

 

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na datę publikacji planu - plan został wygenerowany dnia 28-08-2015 r.

data znajduję się w lewym dolnym rogu planu lekcji, w innym przypadu należy wyczyścić dane przeglądania. 


Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacja Kierownika Świetlicy.

Rozpoczęcię rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych .

Rozpoczęcię rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych .

Informacja

Opublikowany 2015/08/19

Szanowni Rodzice!

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, informuje, iż  w roku szkolnym 2015/2016  pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą uzyskać:

* uczniowie klas III   - kryterium dochodowe do 574 zł netto na osobę w rodzinie,

* uczniowie klas III, V i VI    - posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym  ( uczniowie : słabo widzący, słabo słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym  z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wyżej wymieniona) – bez kryterium dochodowego

           

Zainteresowanych rodziców proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania wniosku.

Zasady udzielania pomocy :

  • Pomoc udzielana będzie na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  • Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
  • Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz dowód zakupu podręczników.

 

Wniosek należy złożyć do dnia 7 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.

 

Kutno, dn. 18.08.2015 r.


 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Opublikowany 2014/12/31

KOMUNIKAT 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI, że od dnia 12 września 2013r. (czwartek) obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Tekst procedury wraz z wzorami usprawiedliwień i zwolnień jest dostępny na stronie internetowej szkoły, u wychowawców klas i w sekretariacie.

Usprawiedliwienie_nieobecnosci

Zwolnienie_z_czynnego_uczestnictwa_wf

Zwolnienie_z_obowiazkowych_zajec

Procedura usprawiedliwienia nieobecnosci uczniów i zwalniania ich z zajęc dydaktycznych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »