KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 pod hałsem„ Wyprawa na 3K: Kariera, kompetencje, kreatywnoć”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczną;
 • zapoznanie dzieci ze światem zawodów;
 • uwrażliwienie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej;
 • wdrażanie do obserwacji otaczającej rzeczywistości;

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.
 3. Technika wykonania pracy: Dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska), prezentującą wymarzony zawód.
 4. Format pracy: dowolny.
 5. Praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną z tyłu pracy, zawierającą: – imię i nazwisko autora ,klasa , imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 7. I – III , kl. IV – VIII
 8. Prace konkursowe należy składać w sali 804 do 14.10.2021r.
 9. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18-24.10. 2021r.
 11. Dla autorów najlepszych prac przyznane zostaną nagrody i dyplomy:

   I,II,II miejsce oraz wyróżnienia w danej kategorii wiekowej.

 1. Organizatorzy nie zwracają otrzymanych prac ich autorom. Zorganizowana zostanie wystawa prac konkursowych.
 2. Organizatorzy proszą o terminowe składanie podpisanych prac. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 

Organizatorzy: M.Fabisz, M. Bajda, E. Wróblewska, M. Krawczyk, A. Witkowska, B. Wojtczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.