„Globalnie w bibliotekach”

„Globalnie w bibliotekach”

„Globalnie w bibliotekach” jest programem, którego inicjatorem jest Polska Akcja Humanitarna wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatywa zrzesza blisko 100 instytucji z całej Polski by wśród społeczności bibliotek propagować idee głodu i ubóstwa. Tematyka nawiązuje do obchodzonych:

  • 16 października – Międzynarodowego Dnia Żywności i Walki z Głodem,
  • 17 października – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

W bieżącym roku udało nam się zakwalifikować do II edycji programu. Od 15 do 18 października gościłyśmy w bibliotece szkolnej blisko 220 uczniów klas I – III. Podczas warsztatów pt. „Co się dzieje, jak się nie je?”, uczniowie mieli możliwość pracy w grupie, pracy w parach, analizy tekstów kultury. Zajęcia uatrakcyjniła prezentacja multimedialna. W trakcie spotkań rozmawialiśmy na temat:

  • różnorodności produktów żywnościowych, które są dostępne w naszym kraju,
  • czym jest uczucie głodu i co powoduje kiedy występuje w organizmie człowieka,
  • miejsc, gdzie występuje głód,
  • przyczyn występowania głodu.

Uczniowie wskazywali konieczność poszanowania żywności, sposoby przechowywania produktów i dokonywania racjonalnych zakupów. Uczestnicy programu dostrzegali potrzebę pomocy osobom cierpiącym głód i niedożywienie.

Koordynatorki:

I.Smolarek, M.Jaworska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *