Wpłaty za obiady – listopad

OGŁOSZENIE

 Wpłaty za obiady będą przyjmowane:   do 15 listopada  2018 r.

w stołówce szkolnej w godz.  7:00 – 9:00    i    11:00 – 13:00

Do 15 listopada 2018 r. można dokonać wpłaty na konto:

BGŻ BNP PARIBAS S.A.

  10 2030 0045 1110 0000 0164 7470

 W tytule przelewu prosimy podać:

imię i nazwisko dziecka,

klasa/grupa,

wpłata za obiady – listopad 2018

Koszt abonamentu w listopadzie  2018 r. wynosi: 

Obiady:    19 x 3,50 zł = 66,50 zł                                                                                

 Wyżywienie całodzienne:    19 x 5,50 zł= 104,50 zł

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

                                                                                                                   Kierownik świetlicy

                                                                                                                         Anna Dębska

                                            


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych
w Szkole  Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

jest 

Paweł  Łuczak 

  e-mail : iodo@iodo.kutno.pl

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów w: Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki 99-302 Kutno ul. Zamoyskiego 1