„Weźmy szkołę w swoje ręce” – przystąpienie SP 1 do projektu „Szkoły  z Klasą”.

„Weźmy szkołę w swoje ręce” – przystąpienie SP 1 do projektu „Szkoły  z Klasą”.

Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. To ludzie są tu najważniejsi! Dlatego w październiku bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkoła z Klasą 2.0”. Akcję prowadzą Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej  (CEO), „Gazeta Wyborcza”, w partnerstwie  z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Agory.

         Nasza szkoła przystępując do projektu, postawiła sobie za cel zmiany  w zakresie szeroko pojętych „Dobrych Relacji”, które są naszym głównym obszarem działania. Projekt oparty będzie na metodzie design thinking (DT), który zaczerpnięty z biznesu, został przeniesiony na grunt szkoły i edukacji. Wprowadzeniem zmian odpowiadających potrzebom całej społeczności szkolnej zajmuje się zespół odpowiednio przeszkolonych nauczycieli: p. wicedyrektor Elżbieta Chodorowska, nauczyciele Dorota Wojciechowska (koordynator), Marlena Bajda i Marta Fabisz. Osoby te obecnie pracują na specjalnej platformie  e-coachingowej Szkoły z Klasą 2.0., a praca podzielona jest na cztery etapy.

         Do Szkoły z Klasą – jednej z największych akcji edukacyjnych w Polsce zespół pragnie zaprosić całą społeczność szkolną; uczniów, rodziców, nauczycieli, a także przyjaciół i partnerów szkoły. „Weź szkołę w swoje ręce” – tak brzmi hasło przewodnie projektu. To Wam oddajemy głos, Wam pozwalamy współdziałać i wziąć odpowiedzialność za zmianę naszej szkoły! Celem tych powyższych zmian będzie m.in. budowanie kultury pracy szkoły przyjaznej, otwartej, zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych, opartej na wzajemnym zaufaniu.

         Nasza szkoła obecnie ukończyła I etap programu. Wzięliśmy już udział               w Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą w Warszawie, wirtualnych webinariach z przedstawicielami Fundacji, a obecnie przygotowujemy się do badania analizy i potrzeb społeczności uczniowskiej oraz generowaniu pomysłów do działań. A więc zaczynamy działać !

O postępach w realizacji założonych celów będziemy informować na bieżąco.

                                      Opracowanie: M. Bajda, D. Wojciechowska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *