„Umiem pływać” – podsumowanie pierwszej części ogólnopolskiego projektu.

  

                11 grudnia zakończyła się pierwsza cześć projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Aquapark Kutno, skierowanego do wszystkich uczniów klas trzecich, których organem prowadzącym jest Miasto Kutno. We wtorki oddziały 3a i 3b brały udział w dodatkowych zajęciach sportowych, gdzie  pod kierunkiem instruktorów Andrzeja Grzegorek, Jakuba Lipczyńskiego i Izabelli Fuz, mieli okazję nabyć podstawową umiejętność pływania oraz mogli podnieść poziom techniki pływania.

                Uczniowie pod czujnym okiem instruktorów z podziałem na grupy  nauczyli się także zasad bezpiecznego zachowania na basenie, nabyli umiejętność prawidłowego oddychania w wodzie,  zmian pozycji ciała, nurkowania i skoków do wody. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje wodne: jacuzzi, zjeżdżalnie a także gry zespołowe.

                Wszystkie zajęcia uatrakcyjniały proces dydaktyczny, sprzyjały kształtowaniu prawidłowych postaw a przede wszystkim dawały dzieciom mnóstwo radości.

                Zajęcia w ramach projektu to propozycja skorzystania  możliwości nie tylko nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcenie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

                Opiekę nad grupami sprawowali wychowawcy oddziałów: Dorota Walczak, Marlena Bajda i Emilia Świerczyńska.

                                                                                                                                             Opracowanie: M. Bajda