REGULAMIN KONKURSU BAŚNIOWEGO „CZY TO BAJKA, CZY NIE BAJKA…”?

REGULAMIN KONKURSU BAŚNIOWEGO „CZY TO BAJKA, CZY NIE BAJKA…”?

Cele:

 • Rozbudzanie motywacji do czytania
 • Rozwijanie umiejętności odbioru dzieła literackiego
 • Samodzielna praca z tekstem.
 • Samodzielne sprawdzenie wiedzy uczniów przez zabawę
 • Odróżnianie świata prawdopodobnego od fantastycznego
 • Odkrywanie i zdobywanie wiedzy dzięki własnej aktywności myślowej.
 • Poznawanie wartości sztuki baśniowej i ich przeżywanie poprzez działanie.

  ORGANIZATOR

Agnieszka Kolczyńska – nauczycielka języka polskiego 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Uczestnikami w konkursie mogą być uczniowie klas czwartych. Powinni oni wykazać się znajomością treści baśni oraz umiejętnościami polonistycznymi: pisaniem, czytaniem ze zrozumieniem, konstruowaniem logicznej, spójnej wypowiedzi.

LITERATURA:

 • W. Grimm „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Śnieżka”
 • Ch, Perrault „Kot w butach”, „Kopciuszek”
 • Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”, „Dziewczynka z zapałkami

  PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbędzie się 20 marca 2019r. (środa) o godz.9.50 w sali 905.

Chętni zgłaszają się osobiście do organizatora do dnia 18.03.2019r. lub za pośrednictwem nauczycieli języka polskiego. Do konkursu przystępują wszystkie chętne osoby z czwartych klas.  Rozwiązują test przygotowany przez organizatora w ciągu jednej godziny lekcyjnej (zadania zamknięte, otwarte, prawda/fałsz, krzyżówka). Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Osoba z największą ilością punktów zajmuje I miejsce. W przypadku remisu – przewidziana jest dogrywka.

Organizator konkursu ufunduje dyplomy za udział i zajęcie  trzech czołowych miejsc oraz nagrody rzeczowe. Nagrodą są też oceny cząstkowe z języka polskiego:

I miejsce – 6, II i III miejsce – 5. 

 Serdecznie zapraszam!

Agnieszka Kolczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *