INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,Zabytki Kutna okiem rowerzysty”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,Zabytki Kutna okiem rowerzysty”

         Od 18 marca w naszej szkole p. Mariola Lewandowska prowadzi zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej. Na pierwszych zajęciach tworzyliśmy mapę zasobów historycznych miasta Kutno.

Zakres innowacji:

            Adresatami innowacji są uczniowie z klas 5  i 8 .  Czas realizacji innowacji obejmuje dwa miesiące z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

            Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć dodatkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu – w poniedziałek.

            Innowacja ma na celu poznanie zabytków miasta Kutno oraz szerzenie idei bezpiecznego uczestnictwa uczniów w ruchu drogowym. Ma  zachęcać do poznawania  historii swojej miejscowości, zasłużonych obywateli oraz  motywować uczniów do przebywania na świeżym powietrzu na rowerze .

Cel główny: poznawanie historii i zabytków miasta Kutno poprzez udział w wycieczkach rowerowych

Cele szczegółowe:

  • Poznawanie najważniejszych zabytków miasta i ich historii
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji na temat odwiedzanych zabytków
  • Kształtowanie postaw lokalnego patrioty
  • Wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na ścieżkach rowerowych w mieście
  • Kształtowanie u uczniów potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną poprzez jazdę rowerem
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
  • Rozwijanie zainteresowań
  • Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

                                                                       Opracowała:

                                                                       Mariola Lewandowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kutno, dnia 17.04.2019r.

 KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina, że w dniach od 18 kwietnia 2019r. (czwartek) do 23 kwietnia 2019r. (wtorek) trwa wiosenna przerwa świąteczna.

Jest to czas wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 – 8.

W dniach 18, 19 i 23 kwietnia 2019r., szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6:30 do 16:30.

 

W tych dniach sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 8:00-14:00.

Jednocześnie prosimy Państwa, o systematyczne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, dotyczących zajęć lekcyjnych planowanych po przerwie świątecznej tj. od 24 kwietnia 2019 r.

 

DZIĘKUJĘ