INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,Zabytki Kutna okiem rowerzysty”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,Zabytki Kutna okiem rowerzysty”

         Od 18 marca w naszej szkole p. Mariola Lewandowska prowadzi zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej. Na pierwszych zajęciach tworzyliśmy mapę zasobów historycznych miasta Kutno.

Zakres innowacji:

            Adresatami innowacji są uczniowie z klas 5  i 8 .  Czas realizacji innowacji obejmuje dwa miesiące z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

            Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć dodatkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu – w poniedziałek.

            Innowacja ma na celu poznanie zabytków miasta Kutno oraz szerzenie idei bezpiecznego uczestnictwa uczniów w ruchu drogowym. Ma  zachęcać do poznawania  historii swojej miejscowości, zasłużonych obywateli oraz  motywować uczniów do przebywania na świeżym powietrzu na rowerze .

Cel główny: poznawanie historii i zabytków miasta Kutno poprzez udział w wycieczkach rowerowych

Cele szczegółowe:

  • Poznawanie najważniejszych zabytków miasta i ich historii
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji na temat odwiedzanych zabytków
  • Kształtowanie postaw lokalnego patrioty
  • Wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na ścieżkach rowerowych w mieście
  • Kształtowanie u uczniów potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną poprzez jazdę rowerem
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
  • Rozwijanie zainteresowań
  • Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

                                                                       Opracowała:

                                                                       Mariola Lewandowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *