XIX Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny

XIX Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny

28.05.2019r. odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Kutnie XIX Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny. Całość poprzedził występ grupy teatralnej „Radośni” z SOSW Nr 1 w Kutnie z przedstawieniem pt.”O wędkarzu i smutnej rybce”.Naszą szkołę reprezentowała drużyna uczniów z oddziału 5a: Antoni Orzelski   i Tobiasz Tomes pod opieką pani Małgorzaty Olesińskiej. Hasłem tegorocznej edycji było „Przyroda jest wieczna, gdy woda jest bezpieczna”.

Konkurs miał na celu przede wszystkim:

-kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów,

-rozwijanie szacunku do przyrody,

-uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin,

-rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń,

-integracja uczestników z różnych placówek.

Konkurs składał się z trzech etapów:

-teoretycznego – dotyczącego wiedzy z zakresu ochrony środowiska,

-przeprowadzania prostych doświadczeń i wyciągania wniosków,

praktycznego –pantomima przyrodnicza i wykonanie akwarium z surowców wtórnych.

Nasza drużyna spisała się na medal. Uczniowie zaprezentowali przygotowaną pod kierunkiem pani Małgorzaty Olesińskiej pantomimę, odpowiadali na pytania jury oraz stworzyli plakat- akwarium z kolorowymi rybkami.

Włożony trud przyniósł efekt. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Kutno i Ligę Ochrony Przyrody.

Wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili. Spotkanie zakończono poczęstunkiem    i oczywiście wręczeniem nagród.

Opracowała: Małgorzata Olesińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *