Wykaz podręczników obowiązujący w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie w roku szkolnym 2019/2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH I – III
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KUTNIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Pomoce dydaktyczne będą obowiązywały we wszystkich klasach. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zakupione z dotacji celowej MEN są bezpłatne dla uczniów – będą wypożyczane do użytku na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej. Dotacja celowa MEN nie obejmuje podręcznika i karty pracy do nauki religii – rodzice zapewniają te pomoce dydaktyczne we własnym zakresie.

KLASA I

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców.
Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1.
Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza.
Części 1, 2.
Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,
Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil,
Bogusława Lankiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

790/1/2017

Elementarz odkrywców.
Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2.
Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza.
Części 3, 4.
Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,
Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil,
Bogusława Lankiewicz

790/2/2017

2. 

Język angielski

New English Adventure. Podręcznik. Poziom 1 (podręcznik wieloletni)

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.

819/1/2017

3. 

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

AZ-11-01/
10 – PO – 1/11

 

 

KLASA II

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców.

Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1-2.

Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

790/3/2018

Elementarz odkrywców.

Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3-4.

Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

790/4/2018

2. 

Język angielski

New English Adventure – Poziom 2

Viv Lambert, Anne Worrall,

Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka

Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.

819/2/2018

3. 

Religia

Kochamy Pana Jezusa

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

AZ-12-01/
10-PO-1/12

 

 

KLASA III

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców.

Podręcznik. Klasa 3. Semestr 1.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1-2.

Edukacja matematyczna. Część 1

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Nowa Era

Spółka z o.o.

790/5/2019

Elementarz odkrywców.

Podręcznik. Klasa 3. Semestr 2.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4.

Edukacja matematyczna. Część 2

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

790/6/2019

2. 

Edukacja językowa – j. angielski

New English Adventure. Poziom 3.

Tessa Lochowski, AnneWorrall, Arek Tkacz

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

819/3/2019

3. 

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

AZ-13-01/
10-PO-1/13

  

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH IV – VIII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KUTNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA IV

Pomoce dydaktyczne będą obowiązywały we wszystkich klasach. Podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zakupione z dotacji celowej MEN są bezpłatne dla uczniów – będą wypożyczane do użytku na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
Dotacja celowa MEN nie obejmuje podręcznika i karty pracy do nauki religii – rodzice zapewniają te pomoce dydaktyczne we własnym zakresie.

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Język polski

Język polski. Słowa z uśmiechem.
Literatura i kultura.
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP S.A.

861/1/2017

Słowa z uśmiechem. Język polski.
Nauka o języku i ortografia.
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Ewa Horwath, Anita Żegleń

861/2/2017

2. 

Język angielski

English Class A1

Sandy Zervas, Catherine Bright

Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.

840/1/2017

3. 

Muzyka

Muzyka.
Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

909/1/2017

4. 

Plastyka

Do dzieła!
Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o.

903/1/2017

5. 

Historia

Wczoraj i dziś.
Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska,
Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka z o.o.

877/1/2017

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

6. 

Przyroda

Tajemnice przyrody.
Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Nowa Era Spółka z o. o.

863/2017

7. 

Matematyka

Matematyka z kluczem.
Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era Spółka z o.o

875/1/2017

8. 

Informatyka

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

847/1/2017

9. 

Technika

Technika.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

897/1/2017

10. 

Religia

Jestem Chrześcijaninem

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

AZ-21-01/
10 – PO – 1/11

 

 

KLASA V

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Język polski

Język polski. Słowa z uśmiechem.

Literatura i kultura.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP S.A.

861/3/2018

Język polski. Słowa z uśmiechem.

Nauka o języku i ortografia.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

Ewa Horwath, Anita Żegleń

861/4/2018

2. 

Język angielski

English Class A1+ Students’ Book

Jayne Croxford, Graham Fruen,
Arek Tkacz

Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.

840/2/2018

3. 

Muzyka

Muzyka.

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

909/2/2018

4. 

Plastyka

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o.

903/2/2018

5. 

Historia

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka z o.o.

877/2/2018

6. 

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era Spółka z o.o.

906/1/2018

7. 

Biologia

Puls życia.

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o.

844/1/2018

8. 

Matematyka

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej. Część 1. Część 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era Spółka z o.o.

875/2/2018

9. 

Informatyka

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

847/2/2018

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

10. 

Technika

Technika.

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

897/2/2018

11. 

Religia

Wierzę w Boga

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak.

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

AZ-22-01/
10-PO-1/12

 

KLASA VI

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Język polski

Język polski. Słowa z uśmiechem.

Literatura i kultura. Podręcznik.

Szkoła podstawowa. Klasa 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP S.A.

861/5/2019

Język polski. Słowa z uśmiechem.

Nauka o języku i ortografia.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

861/6/2019

2. 

Język angielski

English Class A2, Students’ Book

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.

840/3/2019

3. 

Muzyka

Muzyka.

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

909/3/2019

4. 

Plastyka

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o.

903/3/2018

5. 

Historia

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka z o.o.

877/3/2019

6. 

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka z o.o.

906/2/2019

7. 

Biologia

Puls życia.

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o.

844/2/2019

8. 

Matematyka

Matematyka z kluczem.
Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Część 1. Część 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era Spółka z o.o.

875/3/2019

9. 

Informatyka

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

847/3/2018

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

10. 

Technika

Technika.

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

897/3/2019

11. 

Religia

Wierzę w Kościół

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

AZ-23-01/
10 – PO – 2/13

             

 

 

KLASA VII

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Język polski

Język polski. Bliżej słowa.
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

WSiP S.A.

861/7/2017

2. 

Język angielski

English Class B1

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor

Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.

840/5/2017

3. 

Język niemiecki

aha! Neu. Język niemiecki.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP S.A.

798/1/2017

4. 

Muzyka

Muzyczny świat.
Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

909/4/2017

5. 

Plastyka

Do dzieła!
Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era Spółka z o.o.

903/4/2017

6. 

Historia

Wczoraj i dziś.
Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era Spółka z o.o.

877/4/2017

7. 

Geografia

Planeta Nowa.
Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

906/3/2017

8. 

Biologia

Puls życia.
Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era Spółka z o.o.

844/4/2017

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

9. 

Chemia

Chemia Nowej Ery.
Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

785/1/2017

10. 

Fizyka

Świat fizyki.
Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 7

Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska

WSiP S.A.

821/1/2017

11. 

Matematyka

Matematyka z plusem 7.
Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

GWO
 sp. z o.o. sp. k

780/4/2017

12. 

Informatyka

Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era Spółka z o.o.

847/4/2017

13. 

Religia

Spotkanie ze Słowem

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

AZ-31-01/
10-PO/1- 11

 

 

KLASA VIII

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

1. 

Język polski

Język polski. Bliżej słowa.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

WSiP S.A.

861/8/2018

2. 

Język angielski

Język angielski.

Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik wieloletni.

Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus

Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.

926/2018

3. 

Język niemiecki

aha! Neu. Język niemiecki.
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP S.A.

798/2/2017

4. 

Historia

Wczoraj i dziś.
Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era Spółka z o.o.

877/5/2018

5. 

WOS

Dziś i jutro.
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

874/2017

6. 

Geografia

Planeta Nowa.
Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka z o.o.

906/4/2018

7. 

Biologia

Puls życia.
Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era Spółka z o.o.

844/3/2018

8. 

Chemia

Chemia Nowej Ery.
Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

785/2/2018

9. 

Fizyka

Świat fizyki.
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska

WSiP S.A.

821/2/2018

10. 

Matematyka

Matematyka z plusem 8.
Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

GWO
sp. z o.o. sp. k

780/5/2018

l.p.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy podręcznika

wydawca

numer dopuszczenia

11. 

Religia

Aby nie ustawać w drodze

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

Święty Wojciecha

RA-32-01/
10-RA/4/13

Kutno, 18.06.2019r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *