Podsumowanie ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą 2.0”

Podsumowanie ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą 2.0”

Do ogólnopolskiego projektu „Szkoła z klasą 2.0” przystąpiliśmy   w październiku 2018 roku. Akcję prowadzą nieprzerwanie od 2002 roku Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej  (CEO), „Gazeta Wyborcza”,    w partnerstwie  z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Agory.

Udział w powyższym przedsięwzięciu podzielony był na IV etapy.

W I etapie – Zespół w składzie: Dorota Wojciechowska – koordynator, Elżbieta Chodorowska, Marlena Bajda oraz Marta Fabisz – członkowie, zadecydował o obszarze, w obrębie którego będzie prowadził działania.

 Nasza szkoła przystępując do projektu, postawiła sobie za cel zmiany w zakresie szeroko pojętych „Dobrych Relacji”.

Kolejno cała społeczność szkolna została poinformowana o powyższym działaniu oraz zaproszona do współpracy. W tym etapie określiliśmy posiadane zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru. Zastanawialiśmy się również nad naszą mocną i słabą stroną. Określiliśmy, czego nie wiemy oraz czego chcielibyśmy dowiedzieć się od społeczności szkolnej.

II etap programu polegał na przeprowadzeniu zaplanowanej diagnozy potrzeb oraz na analizie jej wyników. Na podstawie wniosków diagnozy zdefiniowaliśmy konkretny cel dla szkoły.

Głównym celem opracowanym dla naszej placówki była poprawa relacji w dwóch głównych sferach: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel oraz zbudowanie przyjaznej, tolerancyjnej atmosfery.

Etap III był czasem podjęcia decyzji o wyborze jednej z podanych propozycji realizacji celu. Wybraliśmy propozycję w oparciu o przygotowane kryteria: współtworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów, szerokie angażowanie społeczności szkolnej, wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań, wprowadzenie trwałej zmiany w szkole.

Wiodącym projektem w ramach celu dla szkoły było zorganizowanie pierwszego Tygodnia Integracji oraz zaangażowanie podczas VIII Pikniku Rodzinnego.

Końcowy – IV etap był czasem na działanie. W tym etapie realizowaliśmy swoje pomysły oraz podsumowywaliśmy wszystkie działania.

Dzięki prowadzonym przez nas działaniom, uczniowie naszej szkoły są bardziej świadomi, rozumieją istotę różnych niepełnosprawności. Dzięki Tygodniowi Integracji poznali problemy z jakimi borykają się ich niepełnosprawni koledzy.

Z kolei VIII edycja Pikniku Rodzinnego zakończyła się wielkim sukcesem naszej placówki. Pokazaliśmy jak ważne są dobre relacje, które są przecież fundamentem wspólnego działania. A dzięki temu właśnie wykreowano pozytywny wizerunek naszej szkoły w społeczności lokalnej. Pokazaliśmy swoją oryginalność, pomysłowość, kreatywność, otwartość  i nowoczesność.

Dzięki wszystkim zaplanowanym przez nas działaniom zrealizowaliśmy założony cel.

Po zakończeniu programu nasunął nam się jeden główny wniosek – kontynuacja podjętych przez nas działań tak, by przyszłości unikać nieporozumień i konfliktów w szkole.

Naszym zdaniem należy częściej organizować uczniom wspólne, integracyjne działania w celu zniesienia barier w relacjach panujących  w społeczności szkolnej. W ten sposób będą zaspokojone potrzeby ich akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia. Rozwinie się umiejętność efektywnego komunikowania się, poznania własnych możliwości, rozumienia siebie, współdziałania z innymi oraz odczuwania radości z wykonywania powierzonych zadań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *