INNOWACJA – „DOBRE MANIERY DROGĄ DO KARIERY z wykorzystaniem technologii TIK”

INNOWACJA „DOBRE MANIERY DROGĄ DO KARIERY z wykorzystaniem technologii TIK”

  • Innowacja obejmuje dzieci uczęszczające do klasy pierwszej integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, przy ul. Zamoyskiego 1.
  • Czas realizacji innowacji – rok szkolny 2018/2019.
  • Osoby wdrażające innowacje: Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk  – nauczycielki SP nr 1 pracujące z dziećmi w oddziale 1a (integracyjnym).
  • Instytucje współpracujące – Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Teatr Dramatyczny w Płocku.

Podstawą naszych działań będzie nauka grzeczności, co przełoży się na wychowanie kulturalnego człowieka. Będziemy uczyć dzieci między innymi prawidłowych zasad postępowania oraz zwrotów grzecznościowych. Warto zatem zacząć naukę od najmłodszych lat. Nauczyć młodego człowieka zachowywać się w różnych sytuacjach: dbania o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, używania zwrotów grzecznościowych, dobrych manier   w miejscach publicznych, podczas oddziałowych i rodzinnych uroczystości, wyjść i wyjazdów na wycieczki, zabaw z kolegami, odpowiedniego zachowania się przy stole. Znajomość zasad kultury ułatwi życie, doda dziecku pewności siebie.

Aby nauka była interesująca poszukiwałyśmy nowych, atrakcyjnych metod pracy z dziećmi. Zdecydowałyśmy się na elementy metodyki zuchowej, dzięki, której  u uczniów rozwiniemy zdolności do współdziałania, dobrze pojętego współzawodnictwa  i dyscypliny. Wprowadzimy do procesu nauczania Internet, różnego rodzaju programy    i aplikacje komputerowe.

Poprzez realizację innowacji pokażemy młodym ludziom szerokie możliwości mądrego      i pożytecznego korzystania z technologii komputerowych. Wszystkie te działania pragniemy podejmować po to, by dzieci nabyły umiejętność odpowiedniego zachowania      w różnych dziedzinach życia. Chcemy, aby nasi uczniowie zarówno w życiu prywatnym, jak      i publicznym prezentowali właściwą postawę prospełeczną. Działania podjęte w projekcie innowacyjnym mają na celu wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Innowacja “Dobre maniery drogą do kariery  z wykorzystaniem technologii TIK” niewątpliwie wzbogaci ofertę szkoły i posłuży budowaniu określonych nawyków kulturalnych u dzieci.

Mamy nadzieję, że ewaluacją naszej innowacji będzie realizacja słów Hermine Hartlej „Dobre maniery świadczą o szacunku i wrażliwości na potrzeby innych”.

                                                                                 Opracowały:

   mgr Ewa Rozmarynowicz

   mgr Joanna Traczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *