PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ DOBRE MANIERY DROGĄ DO KARIERY  Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII TIK  REALIZOWANEJ W SP nr 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w KUTNIEza okres od IX 2018 do V 2019r.

PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ DOBRE MANIERY DROGĄ DO KARIERY  Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII TIK  REALIZOWANEJ W SP nr 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w KUTNIEza okres od IX 2018 do V 2019r.

W sierpniu 2018 r. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawiony został pomysł realizacji innowacji pedagogicznej ,,Dobre maniery drogą do kariery z wykorzystaniem technologii TIK”, celem którego było  podnoszenie kompetencji z zakresu tolerancji, integracji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, umacnianie więzi opartych na stosowaniu dobrych manier  i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Po zapoznaniu członków rady ze szczegółowym programem, został on pozytywnie zatwierdzony. W dniu 04.09.18r. – zostali z nim zapoznani rodzice uczniów klasy 1A.

Działania podjęte w programie innowacyjnym miały ścisłe powiązanie z planem wychowawczym   i profilaktycznym szkoły, stanowiły uzupełnienie i rozszerzenie realizowanych w nich treści.  

 W celu realizacji zadań ujętych w innowacji pedagogicznej posługiwano się współczesnymi technologiami informacyjnymi służącymi utrwalaniu i dokumentowaniu podejmowanych przedsięwzięć /cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon, zestaw komputerowy/. Wykorzystywane były także elementy metodyki zuchowej.

 Ponadto uczniowie i ich rodzice byli informowani i zachęcani do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje wspierające kulturę na terenie Kutna  i okolic. Rodzice aktywnie włączyli się w realizację działań innowacyjnych poprzez pomoc                         w organizowaniu wycieczek, imprez oddziałowych.

    Ewaluacja działań  innowacji w okresie od 01.09.2018r. do 13.06.2019r. była realizowana na bieżąco.  Prowadzenie dokumentacji fotograficznej  i elektronicznej udostępnianej dzieciom i ich rodzicom  odzwierciedlało bieżącą realizację zadań.

Ewaluacja przebiegała w fazie realizacji, jak i po jej zakończeniu. Objęła dzieci oddziału 1A (integracyjnego) oraz rodziców.

Sposoby ewaluacji:

  • obserwacje dzieci podczas zajęć, wycieczek i uroczystości, swobodne wypowiedzi dzieci, ich aktywność podczas proponowanych działań, obserwacja umiejętności i zaangażowania w sytuacjach zadaniowych, analiza wytworów dziecięcych, ocena aktywności w proponowanych konkursach,

* wypełnienie ankiety dla rodziców.

Wyniki ankiety utwierdziły nas w przekonaniu, że rodzice widzą potrzebę zaznajamiania dzieci   z kulturą bycia, a więc jej realizacja przez nas była w pełni zasadna. Cieszymy się, że zdaniem rodziców realizacja innowacji pedagogicznej ,,Dobre maniery drogą do kariery z wykorzystaniem technologii TIK” wpłynęła na kształtowanie kulturalnej postawy i dobrych manier dziecka. Szkoda tylko, że nie wszyscy rodzice chętnie włączali się do realizacji działań prowadzonych w ramach innowacji – wniosek do pracy w dalszych latach współpracy: sprawić, by udział rodziców był większy     i pełniejszy. Niemniej jednak cieszy nas fakt, iż rodzice bardzo wysoko ocenili realizację opracowanego i wdrażanego przez nas w roku szkolnym 2018/2019 programu innowacyjnego.

Efektem prowadzonej innowacji było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej      o twórczy rozwój i kulturę swoich wychowanków.

                                Opracowanie:

E.Rozmarynowicz/J.Traczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *