INNOWACJA – „CZYTAM – ŚWIAT ODKRYWAM”        

 

INNOWACJA –  „CZYTAM – ŚWIAT ODKRYWAM”                                                                                                                                                                   

Innowacja obejmuje dzieci uczęszczające do drugiej klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przy ul. Zamoyskiego 1.

Czas realizacji innowacji – rok szkolny 2019/2020 ( klasa druga), rok szkolny 2020/2021 ( klasa trzecia).

Osoby wdrażające innowacje: Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk  – nauczycielki SP nr 1 pracujące  z dziećmi w oddziale 1a (integracyjnym).

Instytucje współpracujące – Biblioteka Szkolna, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia  w Kutnie, Teatr Dramatyczny w Płocku.

Innowacja „Czytam – świat odkrywam” będzie realizowana w klasie drugiej  i kontynuowana w klasie trzeciej, podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, lekcji bibliotecznych, muzealnych, teatralnych, spotkań z ciekawymi ludźmi ( w miarę możliwości) z autorami książek dla dzieci, aktorami.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. Pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania, są dobrym momentem na rozbudzenie zainteresowań lekturą. Wspólne słuchanie tekstu, rozmowa o nim, sprzyja integracji grupy. Słuchanie głośnego czytania sprawia, że dziecko łatwiej koncentruje uwagę, a przy tym szybciej się uczy. Wspólne czytanie jest także świetną okazją do integracji wewnątrzszkolnej, a także rozwijania współpracy z rodzicami. Podczas czytania nawiązuje się ważna relacja między czytającym – nauczycielem, rodzicami, dziadkami, a słuchającym – dzieckiem. Codzienne czytanie dziecku jest właściwą metodą wychowania młodego człowieka – czytelnika. Dziecko w ten sposób zdobędzie wiedzę, nauczy się samodzielnego myślenia, rozwinie wyobraźnię i umiejętność radzenia sobie    w wielu życiowych sytuacjach – przede wszystkim za pomocą rozumu, a nie agresji. Literatura dziecięca jest doskonałym czynnikiem inspirującym do wypowiedzi ustnych i pisemnych, zabaw teatralnych i działań plastycznych, gdyż oddziałuje na wyobraźnię  i intelekt. Założeniem innowacji jest nawiązanie współpracy z domem rodzinnym dzieci. Zaproponowanie rodzicom alternatywnego spędzenia wolnego czasu z dzieckiem. Innowacja zakłada również współpracę z instytucjami kulturalno oświatowymi. Powyższa innowacja jest zgodna z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.

Mamy nadzieję, że częsty kontakt z wartościową książką będzie inspiracją do odkrycia   i rozwoju już odkrytych zdolności i zainteresowań dzieci.

                                                                                                      Opracowały:

                                                                                           mgr Ewa Rozmarynowicz

                                                                                                     mgr Joanna Traczyk

                                                                

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *