Konkurs SUDOKU

III edycja SZKOLNEGO KONKURSU SUDOKU 2019/2020

 REGULAMIN:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie.
 2. Konkurs podzielony został na trzy poziomy trudności:
 • Poziom I – klasy I-III – koordynator p. B. Czarnoucka
 • Poziom II – klasy IV – VI – koordynator p. K. Kubasińska
 • Poziom III – klasy VII-VIII – koordynator p. A. Kasprowicz
 1. Organizatorem konkursu jest p. Agnieszka Kasprowicz.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 3. I etap – to praca samodzielna uczniów z planszami SUDOKU przygotowanymi przez odpowiedniego nauczyciela koordynatora.

Plansze SUDOKU uczniowie pobierają od koordynatora  lub nauczyciela matematyki i rozwiązują samodzielnie w domu.Do końca bieżącego miesiąca oddają wypełnione plansze SUDOKU do sprawdzenia. Plansze pobierać można zawsze do 10 dnia miesiąca w kolejnych miesiącach: listopad, grudzień, luty.

 1. Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiążą wszystkie plansze SUDOKU przechodzą do II etapu konkursu. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona w gablocie szkolnej. Dodatkowo uczniowie zakwalifikowani do finału zostaną osobiście poinformowani przez koordynatorów lub wskazanych nauczycieli wychowawców.
 2. II etap – finał konkursu – odbędzie się w marcu 2019 r.
 3. Uczestnicy II etapu rozwiązują samodzielnie otrzymane diagramy SUDOKU w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 4. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu.
 6. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 7. W etapie II uczestnik sygnalizuje zakończenie pracy poprzez podniesienie ręki. Nauczyciel zapisuje godzinę zakończenia pracy.
 8. Zwycięzcami konkursu zostają 3 osoby, które rozwiązały poprawnie plansze SUDOKU w najkrótszym czasie.
 9. Uczeń, który rozwiązał poprawnie planszę SUDOKU w najkrótszym czasie , uzyskuje tytuł szkolnego mistrza SUDOKU (oddzielnie na każdym poziomie trudności).
 10. Uczniowie wypełniają diagram SUDOKU ołówkiem, w przypadku błędu używają gumki, pola nieczytelnie wypełnione będą uznane jako błąd.
 11. Uroczyste rozdanie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu

CELE KONKURSU:

 

 • popularyzację łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.
 • zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki, może zachęcić uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych, pozwoli uwierzyć we własne możliwości.

PRZEWIDZIANE NAGRODY:

 

 • Mistrz SUDOKU” – ocena celująca z matematyki + dyplom + nagroda rzeczowa
 • II i III miejsce – ocena bardzo dobra z matematyki + dyplom
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują punkty „dodatnie” z zachowania

 

         Agnieszka Kasprowicz

Download (DOC, 54KB)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *