„Patriotyczna świetlica”

„Patriotyczna świetlica”

Projekt edukacyjny „Patriotyczna świetlica” miał na celu poznanie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat związany z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz budzenie poczucia szacunku do przeszłości i postaw patriotycznych.

Podczas trwania projektu odbyły się liczne rozmowy i pogadanki z dziećmi w trakcie których kształtowane były właściwe postawy patriotyczne i szacunek do własnej historii kraju, oraz zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi. Uczniowie na zajęciach mogli także pokazać swoją kreatywność i twórczość wykonując liczne prace plastyczne, ukazujące symbole i barwy swojej ojczyzny. Dzieci w czasie projektu nie tylko mogły się czegoś dowiedzieć ale i przede wszystkim dobrze bawić.

Wychowanie dobrych patriotów jest procesem długotrwałym, który powinien zaczynać się już w jak najmłodszym wieku. Od tego jaki obraz ojczyzny ukształtuje się w dziecku zależeć będzie czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości regionalnej i narodowej. Edukacja patriotyczna umożliwia powrót do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki, języka, kultury lokalnej, regionalnej i narodowej.

  Wychowawczynie świetlicy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *