„Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie”

„Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie”

 

            W listopadzie b.r. Marlena Bajda, Marta Fabisz i Ewelina Wróblewska przeprowadziły w oddziałach IV a, V a, V b, i VIII d warsztaty dotyczące pozytywnej dyscypliny. Wszystkie zaproponowane uczniom ćwiczenia zaczerpnięte były od Certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli pani Natalii Kukuły.

            Celem warsztatów w poszczególnych oddziałach było rozwinięcie współpracy  w zespole, grupie a także integracja zespołu klasowego. Podczas przeprowadzonych zajęć wykorzystano metody oparte na współpracy, umiejętnościach rozwiązywania problemów oraz obopólnym szacunku. Pracowano nad budowaniem pozytywnego klimatu w klasie, zaszczepieniu w uczniach ważnych umiejętności społecznych i pozytywnego zachowania. Efektem przeprowadzonych warsztatów było zrozumienie przez uczniów, że jakość relacji  i atmosfera w klasie, szkole mają kluczowe znaczenie dla odnoszenia przez nich sukcesów  w nauce. Ćwiczenia takie jak:  „Co za dżungla !” oraz „Zadbaj o siebie” pokazały jak ważne jest wytworzenie poczucia znaczenia i więzi wśród uczniów, wzajemny szacunek, pochwała, zachęta, a nie krytyka i kara oraz to, jak każdy z nas jest inny, jednocześnie ważny i potrzebny.

 Opracowała: M. Bajda, M. Fabisz, E. Wróblewska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *