REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  LITERACKO – PLASTYCZN FOTOGRAFICZNEGO „JESTEŚMY TACY SAMI”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  LITERACKO – PLASTYCZN FOTOGRAFICZNEGO „JESTEŚMY TACY SAMI”

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW.

TEMAT KONKURSU:

„Jesteśmy tacy sami”

Corocznie 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych  oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich potrzeby. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia w naszym społeczeństwie świadomości o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia.  Są pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Wszyscy bowiem  jesteśmy tacy sami.

 TERMIN:

Prace należy składać do 29  listopada 2019r. do pani Małgorzaty Olesińskiej

lub pani Emilii Szymańskiej. (zaplecze 108)

 

KONKURS LITERACKI:

 Formy epickie: list, kartka z pamiętnika.

Wymagania konkursowe:

Praca nie powinna przekraczać jednej kartki formatu A-4.

Formy literackie można napisać komputerowo czcionką Times New Roman (12).

OCENIANE BĘDĄ:

– wybrana przez uczniów forma literacka,

– realizacja pomysłu,

– zawartość merytoryczna,

– kompozycja,

– szeroko rozumiana poprawność językowa.

Prace należy podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa.

 

KONKURS PLASTYCZNY:

Technika wykonania prac: dowolna np. rysunek, grafika, malarstwo (techniki płaskie, bez użycia

materiałów sypkich).

Format prac: A3, A4.

Każda praca powinna mieć jednego autora. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

Interpretacja tematu zgodna z hasłem konkursu.

Autor może dostarczyć jedno zdjęcie.

Dozwolone są fotografie czarno – białe lub kolorowe.

Format prac minimum 15×21. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2019r.

Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej szkoły, tam także zaprezentowane zostaną ich prace. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Małgorzata Olesińska i Emilia Szymańska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *