Komunikat Dyrektora Szkoły

Kutno, 25 marca 2020r.

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Do 10 kwietnia 2020r., zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przepisami, wydłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na stronie szkoły będą się ukazywały komunikaty dotyczące realizacji zadań w powyższym zakresie. Wszyscy nauczyciele są do Państwa dyspozycji, służą wsparciem i radą. Zdajemy sobie sprawę, iż w całej Polsce z dziennika Librus korzysta tysiące szkół. W związku z tym mogą pojawiać się problemy z przekazywaniem przez nauczycieli zadań dla uczniów i możliwość przekazywania informacji zwrotnej do nauczycieli również będzie utrudniona. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Są to czynniki od nas niezależne.

Nauczyciele, wychowawcy oddziałów, w tym nauczyciele specjaliści, pedagodzy, psycholog wspólnie ustalają zasady współpracy z uczniami, rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Będziemy monitorować, aby zajęcia nauczania zdalnego miały na uwadze:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

O postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach będziecie Państwo informowani przez wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem dziennika Librus oraz innych komunikatorów.

Konsultacje z wychowawcami oddziałów, nauczycielami prowadzącymi i specjalistami będą się odbywały w podanych niżej dniach i godzinach za pomocą uzgodnionych wcześniej komunikatorów.

 • Zespół edukacji wczesnoszkolnej – poniedziałek (14:00 – 15:00);
 • Zespół języków obcych – wtorek (15:00 – 16:00);
 • Zespół przedmiotów humanistycznych – wtorek (14:00 – 15:00);
 • Zespół przedmiotów ścisłych – poniedziałek (14:00 – 16:00);
 • Zespół przedmiotów przyrodniczych – wtorek (14:00 – 15:00);
 • Zespół przedmiotów artystycznych i religii – środa (14:00 – 15:00);
 • Zespół wychowania fizycznego – piątek (14:00 – 15:00)
 • EDB – piątek (14:00 – 15:00);
 • nauczyciele wspomagający – poniedziałek (15:00 – 16:00);
 • pozostali specjaliści – czwartek (15:00 – 16:00).

Każdy uczeń może również konsultować się z nauczycielem podczas zajęć nauczania zdalnego prowadzonych zgodnie z planem zajęć.

Dziękuję za wyrozumiałość i dotychczasową współpracę.

Dyrektor szkoły

(-) Jarosław Koszański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *