Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN, CKE i Szkoły

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN, CKE i Szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie klas ósmych,  bardzo proszę o zapoznanie się szczegółowo z treścią niniejszego komunikatu. Jeżeli wyrazicie chęć przystąpienie do egzaminu próbnego ze wszystkich lub wybranych przedmiotów, proszę o zastosowanie się do wskazówek zamieszczonych na końcu komunikatu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów.

Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do Internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Arkusze do egzaminu próbnego.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca 2020r. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca 2020r. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia 2020r. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Poinformowanie uczniów i rodziców.

Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem.

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli
(np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi
  w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

INFORMACJE DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO PRÓBNEGO EGZAMINU NASZYCH ÓSMOKLASISTÓW.

Przekaż w Synergia Librus (wiadomość) informację o chęci przystąpienia do próbnego egzaminu ósmoklasisty swojemu nauczycielowi języka polskiego, matematyki, języka angielskiego do 28 marca 2020r. (sobota) do godziny 16:00. Nauczyciel skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia formy w jakiej będziesz pisał egzamin i sposobu przesyłania rozwiązanych zadań.

Języka polskiego uczą w klasach VIII:

 • Iwona Jabłońska – 8A i 8C;
 • Agnieszka Welke – 8B;
 • Wioletta Sobczyk – 8D;
 • Agnieszka Wyrzykowska – Michalak – 8E.

Matematyki uczą w klasach VIII:

 • Ewa Bilczewska – Kajak – 8A i 8E;
 • Sylwia Mujta – 8B i 8C;
 • Aleksandra Kaniewska – 8D.

Języka angielskiego uczą w klasach VIII:

 • Anna Wieczorkowska – 8A i 8B;
 • Paulina Ślęzak – 8C;
 • Emilia Trusińska – 8A i 8D;
 • Dorota Wąs – 8E.

 Powodzenia….

Kutno, 27 marca 2020r.

(-) Jarosław Koszański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *