30 marca 2020r. (poniedziałek), 31 marca 2020r. (wtorek) i 01 kwietnia 2020r. (środa) uczniowie klas VIII mogą dobrowolnie przystąpić do przygotowanych przez CKE próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Kutno, dnia 29.03.2020r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina, że w dniach 30 marca 2020r. (poniedziałek), 31 marca 2020r. (wtorek) i 01 kwietnia 2020r. (środa) uczniowie klas VIII mogą dobrowolnie przystąpić do przygotowanych przez CKE próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

W każdym z wyżej wymienionych dni o godzinie 9:00 na stronie www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną zamieszczone arkusze i inne materiały potrzebne do napisania tych egzaminów.

Zachęcamy do tego, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w jednej z niżej podanych form:

  1. w pliku w edytorze tekstów – uczeń zapisuje rozwiązania wszystkich zadań egzaminacyjnych;
  2. korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo).

Zgodnie z procedurami CKE egzamin z:

  • języka polskiego trwa dla arkusza standardowego 120 minut, dla uczniów uprawnionych do wydłużenia czasu pracy do 180 minut;
  • matematyki trwa dla arkusza standardowego 100 minut, dla uczniów uprawnionych do wydłużenia czasu pracy do 150 minut;
  • języka angielskiego trwa dla arkusza standardowego 90 minut, dla uczniów uprawnionych do wydłużenia czasu pracy do 135 minut;

Przekazanie przez ucznia swojej pracy nauczycielowi do sprawdzenia odbywa się jedynie z wykorzystaniem służbowej poczty nauczyciela i uczniowskiej poczty na home.pl. Uczniowie, którzy wcześniej zgłosili się do nauczyciela prowadzącego z nimi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych otrzymali dziś loginy i hasła do uczniowskiej poczty, o której mowa powyżej. Pozostali uczniowie mogą otrzymać je od wychowawcy za pośrednictwem Librus (wiadomość) od dnia jutrzejszego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest równocześnie zwolnieniem ucznia z realizacji zdań podanych przez nauczycieli w tym dniu.

(-) Jarosław Koszański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *