Pilny Komunikat Dyrektora Szkoły

Kutno, dnia 21.05.2020r.

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje, że w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 07 czerwca 2020r. szkoła pozostaje zamknięta a nauczanie nadal realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednakże, od dnia 25 maja 2020r.(poniedziałek) istnieje możliwość organizacji na terenie szkoły zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki. Zajęcia te odbywać się będą z zachowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04 maja 2020r. do wglądu pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men, zobowiązując tym samym rodziców do zapoznania się z tymi zasadami.

W związku z powyższym do dnia 22 maja 2020r. (piątek) do godz.1300 u wychowawcy oddziału za pośrednictwem dziennika Librus należy zadeklarować chęć korzystania z tego rodzaju zajęć. Stosowna deklaracja, gotowa do pobrania i wypełnienia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły lub będzie dostępna w szkole w poniedziałek 25 maja 2020r.

Ponadto od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. zainteresowanym uczniom klasy VIII szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r.zainteresowanym uczniom
z pozostałych klas, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

                                                                                                                      Z poważaniem

        Dyrektor szkoły

                                                                                                     (-) Jarosław Koszański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *