Komunikat Dyrektora Szkoły – Ważne dokumenty do pobrania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje, że w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 07 czerwca 2020r. szkoła pozostaje zamknięta a nauczanie nadal realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednakże, od dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek) istnieje możliwość organizacji na terenie szkoły zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki. Zajęcia te odbywać się będą z zachowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04 maja 2020r. 

Ponadto od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. zainteresowanym uczniom klasy VIII szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Pliki do pobrania (KONSULTACJE)

Procedura bezpieczeństwa  dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów klas I-VIII w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Załącznik nr 1 Zgoda rodzica na udział dziecka w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie- COVID_konsultacje

Załącznik nr 3 Zasady zachowania higieny, dezynfekcji sal, łazienek i innych pomieszczeń szkolnych, zabawek itp. na czas pandemii

Pliki do pobrania (ŚWIETLICA)

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Załącznik nr 1 Wniosek  rodzica/prawnego opiekuna o objęcie dziecka zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi  na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie- COVID_świetlica

Załącznik nr 3 Zasady zachowania higieny, dezynfekcji sal, łazienek i innych pomieszczeń szkolnych, zabawek itp. Na czas pandemii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *