W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego z początkiem miesiąca października rozpoczęła się realizacja projektu „Sala Integracji Sensorycznej”. W związku z powyższym prowadzone są regularne zajęcia terapeutyczne. Odbiorcami zajęć są dzieci, u których stwierdzono zaburzenia przetwarzania sensorycznego.  Terapia odbywa się w sali wyposażonej w nowoczesny sprzęt i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Dzieci pracują
na zajęciach zgodnie z indywidualnym programem zajęć, sporządzonym na podstawie przeprowadzonej diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzą dyplomowane terapeutki integracji sensorycznej: p. Agnieszka Adamek oraz p. Marta Albińska.

Odpowiednia integracja zmysłów w organizmie ma ogromny wpływ na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Dysfunkcje integracji sensorycznej powodują, że wrażenia sensoryczne odbierane są ze zbyt dużą, lub zbyt małą intensywnością. Zaburzenia te dotyczą  odbioru i przetwarzania bodźców przedsionkowo – proprioceptywnych, obejmują również system dotykowy, wzrokowy, słuchowy. Terapia integracji sensorycznej, prowadzona
w naszej szkole znacznie niweluje te deficyty. Poprawia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i pozytywnie oddziałuje na rozwój dziecka.

Praca  podczas zajęć wpływa m.in. na:

  • zintegrowanie pracy poszczególnych zmysłów,
  • poprawę w zakresie ogólnej sprawności fizycznej (m.in. planowania motorycznego, koordynacji ruchowej, równowagi ),
  • koordynację pracy półkul mózgowych,
  • integrowanie przetrwałych odruchów,
  • rozwijanie reakcji równoważnych ,
  • kształtowanie obustronnej koordynacji oraz utrwalanie schematu ciała.

   Dzieci z radością wykonują ćwiczenia na sprzętach podwieszanych (huśtawkach, hamakach, platformach), które dostarczają stymulacji w ruchu liniowym bądź rotacyjnym. Ćwiczenia ruchowe realizowane podczas zajęć stymulują system nerwowy
i dostarczają różnorodnych wrażeń zmysłowych. Dzieci uczestniczą w kreowaniu zajęć wspólnie z terapeutą, co sprawia im ogromną satysfakcję.

 


“Siłownia plenerowa” – Kutnowski Budżet Obywatelski 


W związku z otwarciem sali integracji sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informujemy, iż rozpoczyna się nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, terapia będzie odbywać się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 667-291-969 (w godzinach 8.00 – 15.00), bądź mailowo d.wojciechowska@sp1kutno.pl


Sala integracji sensorycznej w SP nr 1 otwarta!

11 maja 2017 roku nastąpiło otwarcie sali integracji sensorycznej., która powstała w ramach realizacji projektu ostatniej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego  Uczestniczyli  w nim przedstawiciele Urzędu Miasta Kutno: pan Zbigniew Wdowiak – wiceprezydent, pani Paulina Matysiak – Inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, rodzice uczniów, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele.

 Dorota Wojciechowska, która była autorem projektu i odpowiadała za jego realizację, witając przybyłych gości stwierdziła, że sala SI będzie miejscem, którego zadaniem jest  poprawienie dzieciom komfortu życia codziennego.

Pan wiceprezydent Zbigniew Wdowiak , zwrócił uwagę, że jest to projekt ogólnodostępny. Sala będzie dostępna dla dzieci i młodzieży uczących się bądź związanych ze szkołą, ale również dla dzieci z zewnątrz. Gratulował pani Dorocie Wojciechowskiej pomysłu i sprawności w jego realizacji.

Opracowała Marta  Albińska


Nareszcie się doczekaliśmy. Dotarł do nas długo wyczekiwany profesjonalny sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz pozostałe drobne pomoce do ćwiczeń. Dzięki hojności Pana dyrektora Jarosława Koszańskiego, pomieszczenie zostało wzbogacone o nowe rolety w oknach, półkę na pomoce oraz sprzęt grający do odtwarzania muzyki relaksacyjnej. Nasz sala nabiera wyrazu. Pozostało tylko jeszcze wszystko zagospodarować odpowiednio poustawiać i czekać na oficjalne otwarcie, o którym niebawem poinformujemy.

Dorota Wojciechowska


No i się zaczęło… Dnia 22 marca z samego rana dotarła pierwsza część zamówionego sprzętu. Kurier przywiózł pierwsze paczki z drobnym sprzętem do terapii (piłki, woreczki, taśmy, jeżyki), walec do raczkowania, gruszki – kształtki rehabilitacyjne, biały namiot, pełzak, hamak itp.  Radość jaka towarzyszyła przy rozpakowywaniu przesyłki była nie do opisania . Z niecierpliwością czekamy na pozostały sprzęt.

Dorota Wojciechowska.


Z początkiem miesiąca marca rozpoczęły się przygotowania do pełnej realizacji projektu „Sala integracji sensorycznej” w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Uruchomione zostały środki finansowe przeznaczone na ten cel. Nawiązano już współpracę z producentami profesjonalnego sprzętu do terapii oraz dostawcami pomocy specjalistycznych. W tej chwili oczekujemy na realizację złożonych zamówień. O postępie w realizacji zamierzenia będziemy informować na bieżąco.

Opracowała

Dorota Wojciechowska