Photon – przybysz z krainy algorytmów.

W naszej szkole, już od miesiąca października, odbywają się zajęcia pozalekcyjne przewidziane dla uczniów klas czwartych, będące wstępem do nauki programowania. Dzieciom w nauce towarzyszy Photon, robot edukacyjny. Photon powstał, aby wprowadzać dzieci do świata „prawdziwego programowania” przez zabawę. Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętności sterowania robotem po macie, wykonując zadania o stopniowo zwiększanej trudności i komplikacji. Uczą się projektować algorytmy oraz tworzyć instrukcje za pomocą bloczków… Continue Reading Photon – przybysz z krainy algorytmów.

Czytaj dalej Photon – przybysz z krainy algorytmów.