Informacja Dyrektora Szkoły Wyniki

  Kutno, dn. 29 lipca 2020r.   KOMUNIKAT Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w dniu 31 lipca 2020r. od godziny 1000, w ogólnopolskim systemie informatyczny ZIU będą dostępne indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Loginy i hasła były przekazywane uczniom w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Adres serwisu dla…

Czytaj dalej Informacja Dyrektora Szkoły Wyniki