(PILNE)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 99-300 KUTNO UL. ZAMOYSKIEGO 1 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(PILNE)

DEKLARACJA – ZAPISY NA OBIADY 

_______________________________________________________________________________

1. Opinia lekarska o braku  możliwości uczestniczenia ucznia w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego 

Download (PDF, 104KB)

 

 

2. Opinia lekarska o braku  możliwości wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

Download (PDF, 274KB)


3. Zwolnienie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Download (PDF, 173KB)


4. Zwolnienie z czynnego uczestnictwa wf  

Download (PDF, 116KB)


5. Usprawiedliwienie nieobecności 

Download (PDF, 64KB)


6. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów  zwalniania ich z zajęć dydaktycznych w SP 1 w Kutnie

 

 

7. Procedura zwalniania ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w SP 1 w Kutnie

 

 

8.Rezygnacja z wdżwr – 2022/23

Download (DOCX, 12KB)


9.Rezygnacja z religii – 2022/23

Download (DOCX, 12KB)


10. Oświadczenie_religia_etyka_2022/23

Download (DOCX, 13KB)