11. Opinia lekarska braku  możliwości uczestniczenia ucznia w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego 

Download (PDF, 104KB)

 


2. Opinia lekarska o braku  możliwości wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

Download (PDF, 274KB)


3. Zwolnienie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Download (PDF, 173KB)


4. Zwolnienie z czynnego uczestnictwa wf  

Download (PDF, 116KB)


5. Usprawiedliwienie nieobecności 

Download (PDF, 64KB)


6. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów  zwalniania ich z zajęć dydaktycznych w SP 1 w Kutnie

 


9. Procedura zwalniania ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w SP 1 w Kutnie

 


10.Zwolnienie_z_czynnego_uczestnictwa_wf

Download (PDF, 112KB)


11.Rezygnacja z wdżwr – 2021

Download (DOC, 25KB)


12.Rezygnacja z religii – 2021

Download (DOC, 25KB)


13. Oświadczenie_religia_etyka_2021/22

Download (DOC, 27KB)