WAŻNE

Download (DOC, 83KB)

Download (DOC, 345KB)

Download (DOC, 348KB)

Download (DOC, 349KB)

1. Opinia lekarska braku  możliwości uczestniczenia ucznia w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego

Download (PDF, 70KB)


2. Opinia lekarska o braku  możliwości wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Download (PDF, 181KB)


3. Zwolnienie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Download (PDF, 173KB)


4. Zwolnienie z czynnego uczestnictwa wf  

Download (PDF, 116KB)


5. Usprawiedliwienie nieobecności 

Download (PDF, 64KB)


6. Procedura korzystania przez uczniów  z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w SP 1 w Kutnie

Download (PDF, 176KB)


7. Procedura korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie 

Download (PDF, 289KB)


8. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów  zwalniania ich z zajęć dydaktycznych w SP 1 w Kutnie

Download (PDF, 357KB)


9. Procedura zwalniania ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w SP 1 w Kutnie

Download (PDF, 237KB)