#dzienpustejklasy2020

#dzienpustejklasy2020

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Jego misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Działania ODE koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, humanitarnej ochrony zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji globalnej, regionalnej (etnograficznej), obywatelskiej i prozdrowotnej. Rok szkolny 2020/2021 będzie na pewno inny niż wszystkie.01 września dzieci wróciły do szkoły, w której wiele rzeczy odbywa się “po nowemu”. Dla wielu osób zaangażowanych w edukację, to wyzwanie. Ale wyzwania bywają twórcze! I często pomagają przełamać wewnętrzne bariery.

Ograniczenia związane z pandemią spowodowały, że zajęć w naszych salach jest o wiele mniej. Ale czy to źle? Od dawna promujemy edukację w naturze i uwielbiamy warsztaty terenowe. Dzień Pustej Klasy jest wyjątkową, międzynarodową inicjatywą promującą wartość edukacji na świeżym powietrzu. W roku 2020 Dzień Pustej Klasy jest dofinansowany ze środków otrzymanych   z  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

 Uczniowie klas 1A, 3A, 3C i 3D skorzystali więc z zaproszenia ODE do Świętowania Dnia Pustej Klasy. Piątek 25 września był dla nich okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą, do jej uważnej, czułej obserwacji i beztroskiego celebrowania jej piękna. Tego dnia wszystkie ławki w ich pracowniach były puste. Lekcje spędzili poza budynkiem szkoły. Byli blisko natury. Uczynili ten dzień ,,Dniem Lekcji Innych Niż Wszystkie,,, ,,Dniem Inspirujących Spacerów,,, ,,Dniem Odpoczynku na Łące,,, ,,Dniem Parkowych Zabaw,,. Wszystko po to, aby odkrywać wartość edukacji terenowej – prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającej formy edukacji na świecie.

Opracowanie:

wychowawcy kl.1A, 3A, 3C, 3D

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *