„W cudownym świecie  z Wami Niebieskimi Motylami”.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „W cudownym świecie  z Wami Niebieskimi Motylami”.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy 2 kwietnia. Z tej okazji w marcu 2022r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego “W cudownym świecie z Wami Niebieskimi Motylami”, którego głównym celem było: poszerzenie wśród dzieci i młodzieży świadomości społecznej na temat autyzmu, wychowanie do takich wartości jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość, aktywizacja dzieci i młodzieży sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób a także integracja zespołu klasowego i współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju. Projekt trwał od 1 marca do 4 kwietnia 2022r. Wzięło w nim udział 13 oddziałów naszej szkoły: Ib, IIb, IIIa, IVc, Va, Vb, Vc, VIa, VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIIa. Każdy oddział miał swoją nazwę i musiał wywiązać się z realizacji poszczególnych zadań. Było to m.in. przeczytanie i omówienie książki przybliżającej temat spektrum autyzmu, do wyboru przez nauczyciela prowadzącego; “Czarodziejka” J. M. Chmielewskiej, “Kosmita” R. Jędrzejewskiej-Wróbel, przygotowanie wspólnej gazetki przedstawiającej najważniejsze informacje na temat autyzmu, którą można obejrzeć na holu głównym szkoły, zaprojektowanie w klasie wraz z uczniami pracy plastycznej “Błękitnego Motyla”, wykonanie “Niebieskiego zdjęcia” a także “Odbycie spaceru dla Autyzmu” – przemarszu wokół szkoły z niebieskimi elementami w celu solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem.

Nad prawidłowym przebiegiem projektu na terenie szkoły czuwała wicedyrektor Elżbieta Chodorowska. Za udział w projekcie szkoła, nauczyciele oraz poszczególne oddziały otrzymają certyfikaty. Całe wydarzenie realizowane było pod patronatem: Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, Wójta Gminy Niegowa oraz Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa. Dzięki projektowi upowszechnione zostały treści odnośnie niepełnosprawności w mediach  i całym środowisku lokalnym. Pokazano działania integracyjne w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, środowisko lokalne poszerzyło wiedzę z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym zaburzeń ze spektrum Autyzmu oraz problematyki z tym związanej. Szkoła nawiązując współpracę z innymi placówkami oświatowymi z terenu całego kraju, podniosła swój prestiż ukazując swoją kreatywność, innowacyjność, nowatorstwo i otwartość na współczesne problemy cywilizacyjne świata. Przyczyniła się do również do wzrostu autentycznej tolerancji niepełnosprawności wśród otaczającej rzeczywistości. Bo przecież człowiek nie rodzi się z umiejętnością rozumienia i działania w duchu wolności. Tej postawy uczy się przez całe życie.

Koordynatorzy projektu: Marlena Bajda, Agnieszka Stasiak, Małgorzata Olesińska dziękują nauczycielom: Beacie Czarnouckiej, Jadwidze Rojewskiej, Ewelinie Wróblewskiej, Sylwii Mujta, Martynie Walczak, Emilii Trusińskiej, Iwonie Jabłońskiej,Wiolecie Dobosz-Paduch, Marcie Talaga, Marcie Fabisz, Karolinie Sulej, Agnieszce Grabarczyk, Agnieszce Kolczyńskiej oraz wszystkim uczniom biorącym udział  w projekcie za współpracę i wielkie zaangażowanie.

 Opracowanie: M. Bajda, A. Stasiak, M. Olesińska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.