Sprostowanie do komunikatu

Kutno, 27 października 2020r.

Sprostowanie do komunikatu

Szanowna Państwo, Rodzice…

zgodnie z § 26 ust. 2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz 1871) dzieci mogą same przemieszczać się w celu dotarcia do szkoły i z niej do miejsca zamieszkania.

Wyjaśniam, że w momencie tworzenia komunikatu, po konferencji Premiera 23.10.2020r. nie  było to słownie doprecyzowane w związku z tym nastąpiła taka omyłka w komunikacie. Przepraszam i wyjaśniam jak na wstępie.

Z  poważaniem

(-)Jarosław Koszański

dyrektor szkoły

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *