Sprostowanie do komunikatu

Kutno, 27 października 2020r. Sprostowanie do komunikatu Szanowna Państwo, Rodzice… zgodnie z § 26 ust. 2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz 1871) dzieci mogą same przemieszczać…

Czytaj dalej Sprostowanie do komunikatu