PODSUMOWANIE FINAŁU 28 AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA!”

PODSUMOWANIE FINAŁU 28 AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA!”

W tym roku akcja Sprzątania Świata odbyła się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.  Najpierw w klasach odbyły się zajęcia, pogadanki i dyskusje na temat dbania  o otoczenie. Dzieci obejrzały plakaty, zdjęcia, prezentacje, z których dowiedziały się i utrwaliły swoją wiedzę dotyczącą szkodliwości dla  środowiska pozostawionych śmieci i odpadów. Odbyła się “burza mózgów” na temat: “Co zrobić, aby śmieci było mniej”. Następnie uczniowie nauczania początkowego wraz ze swoimi wychowawcami wyruszyli w teren i za słowami Wojciecha Młynarskiego, „Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też!” posprzątali tereny zielone w pobliżu szkoły.  W akcji wzięło udział 140 uczniów z oddziałów Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIc, IIIc, IIId. Zebrano łącznie 15 worków śmieci, w tym 2 worki szkła i 7 plastiku🤗. Głównym celem podjętych działań było uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby środowiska, troszczenie się o naturę i najbliższe otoczenie oraz promowanie zmiany nawyków w kierunku ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Akcja była udana. Cieszymy  się, że wzięliśmy w niej udział i wierzymy, że kiedyś przyniesie oczekiwane efekty. Podczas Sprzątania Świata pamiętaliśmy o zasadach bezpieczeństwa oraz  reżimie sanitarnym.

Barbara Wódka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *