Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkania z ciekawymi ludźmi

W  dniach 6 i 7 października 2021 roku do oddziału IIA Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przybyli niezwykli goście, którzy podzielili się z uczniami informacjami na temat wykonywanych przez nich zawodów.

Pan Kamil Bińczak, żołnierz jednostki w Leżnicy Wielkiej, w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom o swojej pracy. Przekonał młodych słuchaczy, jaki niezwykły zawód wykonuje.  Przedstawił, jakie zadania wykonują żołnierze i jaką funkcję pełni wojsko w zakresie obronności kraju. Wskazał predyspozycjeoraz umiejętności, którymi powinien wykazywać się kandydat na wojskowego. Zaprezentował umundurowanie, sprzęt oraz wyposażenie niezbędne w wojsku podczas wykonywania różnych, często trudnych misji. Bardzo się dzieciom podobało, przymierzanie różnych elementów munduru oraz próbowanie żołnierskich sucharów. Wielu uczniów po spotkaniu wykazało chęć pracy w wojsku i zostania w przyszłości żołnierzami.

Pan Jacek Sikora – Prezes MZK opowiedział dzieciom o historii powstania firmy Solaris, która jest największym producentem autobusów miejskich na rynku polskim i jednym z czołowych na rynku europejskim. Gorąco zachęcił uczniów do korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Podkreślił wpływ takiego postępowania na ochronę środowiska, zwłaszcza, że po Kutnie jeździ już 6 autobusów elektrycznych, zakupionych jako pierwsze w województwie łódzkim. Pan Jacek Sikora podzielił się z  małymi słuchaczami swoją pasją – zamiłowaniem do historii. Przybliżył uczniom wiedzę na temat miasta, w którym mieszkamy. Opowiedział wiele ciekawostek związanych z historią naszego grodu. Pięknie opisał sylwetki znanych osób pochodzących z Kutna lub w nim mieszkających, a których nazwiska są umieszczone na autobusach MZK. Chętnie odpowiadał na pytania dzieci. Podczas całego spotkania szczególnie podkreślał znaczenie wartości mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie młodego człowieka. Uwrażliwiał na dostrzeganie potrzeb innych ludzi, na obdarzanie się wzajemnym szacunkiem i tolerancją. Uczniowie wyszli ze spotkania pełni optymistycznej energii oraz z chęcią dążenia do poszerzania swojej wiedzy. Na pamiątkę dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe z logo Firmy Solaris, co zapewni im bezpieczeństwo podczas wyjść i wycieczek.

Dziękuję Panom –  Jackowi i Kamilowi za czas poświęcony dzieciom. Za chęć zarażenia młodych słuchaczy swoimi pasjami i zainteresowaniami. Zarozniecanie w ich małych sercach poczucia przynależności narodowej, miłości, szacunku i przywiązania do Ojczyzny oraz rozbudzanie lokalnego patriotyzmu.

Wychowawca oddziału IIA Barbara Wódka

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.