REGULAMIN KONKURSU  „Kolorowa skarpetkowa pacynka”

 

REGULAMIN KONKURSU  „Kolorowa skarpetkowa pacynka”

źródło: Internet

TEMAT: „Zaprojektuj kolorową skarpetkową pacynkę”

ORGANIZATOR:  Małgorzata Olesińska i Agnieszka Stasiak we współpracy z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

CEL:

-doskonalenie umiejętności manualnych,

-rozwijanie  wyobraźni plastycznej,

-rozwijanie wrażliwości estetycznej,

– pobudzenie aktywności twórczej uczniów,

-rozbudzenie wrażliwości i tolerancji w stosunku do osób z Zespołem Downa

– propagowanie obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa,

-prezentacja i popularyzacja twórczości  uczniów.

UCZESTNICY:

Uczniowie klas I- VIII

ZADANIE DLA UCZNIÓW:

– samodzielne wykonanie pacynki z użyciem kolorowej skarpetki

WARUNKI KONKURSU:

-Każdy uczestnik może oddać opiekunowi konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę,

-Technika wykonania pracy dowolna. Prosimy o ciekawe rozwiązania plastyczne i interesujące, oryginalne materiały użyte do wykonania pracy.

-Każda praca musi posiadać załączoną karteczkę z  danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko oraz klasę.

TERMIN:

Prace należy przekazać opiekunom konkursu: pani Małgorzacie Olesińskiej lub pani Agnieszce Stasiak do 17.03.2022 roku do sali 108 lub 811.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-Prace będą oceniane przez Komisję, która wyłoni laureatów konkursu.

– Organizator konkursu przekaże dyplomy oraz nagrody za zajęcie  trzech czołowych miejsc z poziomów: I- III i IV-VIII

-Wszyscy uczestnicy otrzymają dodatkowe punkty z zachowania za udział w konkursie.

-Prace przechodzą na własność organizatora.

-Prace zostaną  wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

-Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację  wizerunku fotografowanych laureatów i ich prac na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Rada Rodziców

Małgorzata Olesińska

Agnieszka Stasiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *