Zarządzenie nr 14/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie z dnia 28 marca 2022r.

Kutno, 28 marca 2022r  Zarządzenie nr 14/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie z dnia 28 marca 2022r.   w sprawie zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie   Podstawa Prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia…

Czytaj dalej Zarządzenie nr 14/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie z dnia 28 marca 2022r.