BEZPIECZNY PIERWSZAK – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

BEZPIECZNY PIERWSZAK – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. W ramach kształcenia w tym kierunku, 26 września uczniowie klasy Ib i Ic uczestniczyli w spotkaniu z młodszą aspirant z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Zaproszony gość omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady, jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Uczniowie poznali także specyfikę zawodu: policjant. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami    i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

Mamy nadzieję, że dzięki takim edukacyjnym spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać, i do której zawsze,  i  w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Bardzo dziękujemy p.aspirant za przybycie do nas, a mamie Kubusia L. z Ib za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.

                                                         Uczniowie oddziału Ib i Ic

                                                           z wychowawczyniami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *