„Złap za stery do swojej kariery”.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowanego w roku szkolnym 2022/2023  pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”.

 zapraszamy do wzięciu udziału w konkursie pod tytułem:

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

Cele konkursu:

 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczną;
 • zapoznanie dzieci ze światem zawodów;
 • uwrażliwienie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej;
 • wdrażanie do obserwacji otaczającej rzeczywistości;

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.
 3. Technika wykonania pracy: Dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska), prezentującą wymarzony zawód.
 4. Format pracy: dowolny.
 5. Praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną z tyłu pracy, zawierającą: – imię i nazwisko autora ,klasa , imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

Kl. I – III , kl. IV – VIII

 1. Prace konkursowe należy składać w gabinecie 101 lub w sali 115 do 14. 10.2022r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10. 2022r.
 4. Dla autorów najlepszych prac przyznane zostaną nagrody i dyplomy:

   I,II,II miejsce oraz wyróżnienia w danej kategorii.

 1. Organizatorzy nie zwracają otrzymanych prac ich autorom. Zorganizowana zostanie wystawa prac konkursowych.
 2. Organizatorzy proszą o terminowe składanie podpisanych prac. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Organizatorzy: M.Fabisz, A. Stańczak, E. Wróblewska, J. Spikowska

http://www.freepik.com/terms_of_use

http://<a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/zespol-firmy-podrozujacych-latajacymi-papierowymi-samolotami_6161027.htm#query=kariera&position=12&from_view=search”>Obraz autorstwa pch.vector</a> na Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *