Zapisy dla kandydatów do klasy pierwszej z obwodu naszej szkoły będą prowadzone w dniach

od 17 lutego  do 27 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły 

 Rekrutacja dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu naszej szkoły prowadzona będzie

od 2 marca  do 13 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły

Dokumenty (do pobrania):

 

  • Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie obejmuje ulice:


Akacjowa, H.Ch. Andersena, Azaliowa, Bajkowa, Boczna, Brzozowa, Bzów, Cicha, Stefana Czarnieckiego, Czereśniowa, Ewy, Generała Władysława Andersa, Gen. Fieldorfa „Nila”, Generała Władysława Bortnowskiego,Generała Stefana „Grota” Roweckiego, Generała Józefa Hallera, Generała Stanisława Maczka, Gen. Władysława Sikorskiego, Generała Stanisława Sosabowskiego, Goszczyńskiego, Górnośląska, Graniczna, Stanisława Jachowicza, Jaśminowa, Kasztanowa, Stanisława Koniecpolskiego, Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, Ks. A. Kordeckiego, Księdza Piotra Skargi, Łączna, Malinowa, Mochnackiego, Cypriana Kamila Norwida, Obrońców Pokoju, Janiny Porazińskiej, Porzeczkowa, Ogrodowa, Władysława Orkana, Północna, Rejtana, Różana, Stefanii Sempołowskiej, Marii Skłodowskiej – Curie (od ul. Zdrojowej), Spójna, Tarnowskiego, Leonida Teligi, Uskok, Wspólna, Józefa Wybickiego, Wiejska, Złotych Kłosów;

 

Zarządzenie nr 15/2020 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla klas I szkół podstawowych, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym.

Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas I szkół podstawowych.

 

https://www.sp1kutno.pl/wp-content/uploads/2020/02/Informacja-w-sprawie-kryteriów-przy-postępowaniu-rekrutacyjnym-do-klas-I-szkoły-podstawowej.pdf