KOLORIADA 2018 !

18 maja 2018 r. po raz piętnasty odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie cykliczna impreza integracyjna „Koloriada”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Celem imprezy jest propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym, promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w życiu społecznym.
W tym roku wśród zaproszonych gości był zastępca Prezydenta Miasta Kutno Pan Zbigniew Wdowiak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie pani Anna Stelmaszewska, Prezydium Rady Rodziców: pani Patrycja Paluszkiewicz-Pietrzykowska i Anna Furmankiewicz, a także Dyrekcja Szkoły: pan Jarosław Koszański i pani Elżbieta Chodorowska. 

W imprezie wzięło udział 11 placówek: Ośrodek Szkolno-Wychowaczego nr 1, Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 2, Ośrodek Szkolno-Wychowawczego „Niezabudka” Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”, a także Szkoły Podstawowe nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9 i nr 1. Podczas imprezy dzieci obejrzały przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy IV a i IV b ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem pani Małgorzaty Olesińskiej. Następnie uczestnicy wzięli udział w przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły grach i zabawach na hali sportowej. Podczas Koloriady uczennice z klasy IV a i IV b pod kierunkiem pana Andrzeja Pietrzaka i Karoliny Sulej zaprezentowały pokaz taneczny do muzyki współczesnej. Przygotowaniem do występu drużyny SP 1 zajęły się Dorota Wojciechowska i Marzena Kowalik. Wszystkie zaproszone placówki również przygotowały prezentacje muzyczno-ruchowe. 

Na zakończenie imprezy wicedyrektor szkoły Elżbieta Chodorowska wręczyła nagrody rzeczowe i dyplomy dla zaproszonych drużyn. Koloriada zakończyła się wspólnym, integracyjnym tańcem wszystkich dzieci i gorącym posiłkiem na stołówce szkolnej. 

Za pomoc w organizacji Koloriady organizatorzy Marta Fabisz i Joanna Spikowska dziękują: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci Kalos Kagatos, Radzie Rodziców z SP nr 1, cukierni Wasiakowie, Panu Dominikowi Marciniakowi za oprawę fotograficzną imprezy – Profesjonalne Studio i Labolatotium Fotografii Cyfrowej Marek Marciniak, Piekarni Cukierni T.D.J Ozdowscy, a także firmie Brukpol.

Opracowanie:M. Bajda

                                                                                     Opracowanie:M. Bajda

 

 

19 maja 2017 r. po raz czternasty odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Kutnie cykliczna miejska impreza integracyjna „Koloriada”. W tym roku uroczystość odbyła  się pod hasłem „Wiosenna Łąka”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Celem imprezy jest propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym, promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w życiu społecznym.

W tym roku wśród zaproszonych gości był zastępca Prezydenta Miasta Kutno Pan Zbigniew Wdowiak. W imprezie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 6,Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 4, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3, wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Niezabudka”,uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz oczywiście Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Podczas Koloriady uczennice klasy V c pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego pani Beaty Lipskiej-Kozarskiej zaprezentowały pokaz taneczny do muzyki współczesnej. Wszystkie zaproszone placówki przygotowały prezentacje muzyczno-ruchowe. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły grach i zabawach. Na zakończenie był wspólny taniec, nagrody dla wszystkich drużyn oraz wspólny posiłek.

Organizatorzy imprezy dziękują za pomoc w jej organizacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci Kalos Kagatos, Radzie Rodziców z SP nr 1, cukierni Wasiakowie,  państwu Wiolecie i Michałowi Matusiak  oraz Panu Dominikowi Marciniakowi za oprawę fotograficzną imprezy  –  Profesjonalne  Studio  i Labolatotium Fotografii Cyfrowej  Marek Marciniak

Opracowała:Anna Stańczak