Od poniedziałku 26 października 2020r.

Kutno, dnia 23.10.2020r.

 Szanowni Państwo…

w związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii SARS CoV-2 od poniedziałku 26 października 2020r. przez najbliższe dwa tygodnie szkoła będzie funkcjonowała w następujący sposób:

Uczniowie klas I – III:

  • realizują obowiązek szkolny w formie nauki stacjonarnej (w szkole) – zajęcia edukacyjne będą się odbywać zgodnie z obowiązującym planem zajęć dydaktycznych. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko przez osoby dorosłe;
  • zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywały w szkole zgodnie z planem;
  • opieka świetlicowa prowadzona jest bez zmian w godzinach 6:30 – 16:30;
  • stołówka szkolna wydaje obiady dzieciom zgodnie z obowiązującymi zasadami.

    Uczniowie klas 4 – 8:

  • nie przychodzą do szkoły i realizują obowiązek szkolny w formie nauki zdalnej (lekcje online lub inna forma, np.: przesyłanie materiałów do opracowania);
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie ze stałym planem zajęć, obecność na wszystkich lekcjach jest obowiązkowa. Niektóre lekcje będą odbywały się onlinie za pośrednictwem Office 365 – Teams. O pierwszych zajęciach prowadzonych w ten sposób wychowawcy oddziałów powiadomią uczniów wiadomością w Synergia Librus;
  • nie korzystają ze świetlicy i stołówki szkolnej. Jedynie obiady finansowane przez MOPS i GOPS odbierają rodzice lub osoby dorosłe;
  • zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą prowadzone zdalnie. O terminie zajęć online odpowiednich uczniów powiadomi nauczyciel prowadzący te zajęcia wiadomością w Synergia Librus

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

(-) Jarosław Koszański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *