Wytyczne MEiN, MZ i GIS   dla klas I-III szkół podstawowych

    Organizacja zajęć w szkole Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.…

Czytaj dalej Wytyczne MEiN, MZ i GIS   dla klas I-III szkół podstawowych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Kutno, dn. 09 listopada 2020r.   Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,               w  związku z  sytuacją epidemiczną w kraju i całkowitym przejściem szkoły na zdalne nauczanie, informuję Państwa, że pedagodzy szkolni i psycholog są do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci. Zmianie ulegają godziny pracy pedagogów szkolnych…

Czytaj dalej Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Sprostowanie do komunikatu

Kutno, 27 października 2020r. Sprostowanie do komunikatu Szanowna Państwo, Rodzice… zgodnie z § 26 ust. 2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz 1871) dzieci mogą same przemieszczać…

Czytaj dalej Sprostowanie do komunikatu