WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, promowanie ich praw i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. To również szeroko pojęta pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie na równi z osobami zdrowymi.

W naszej szkole w oddziałach integracyjnych uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych były więc okazją do zwiększenia świadomości uczniów naszej szkoły na temat osób niepełnosprawnych. Na holu głównym wykonano okolicznościową gazetkę, a wychowawcy na godzinie do dyspozycji wychowawcy dyskutowali z uczniami na temat osób niepełnosprawnych, tolerancji i sposobów niesienia pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Uczmy się pomagać drugiej osobie. Bądźmy wdzięczni tym, którzy swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne i dążą do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

Opracowała: Małgorzata Olesińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.