28, 29 i 30 marca 2022r. (poniedziałek, wtorek, środa) w Kościele św. Jana Chrzciciela odbywać się będą rekolekcje.

Kutno, dnia 22.03.2022r.

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że dniach 28, 29 i 30 marca 2022r. (poniedziałek, wtorek, środa)Kościele św. Jana Chrzciciela odbywać się będą rekolekcje.

Odpowiadając na prośbę proboszcza ks. Mirosława Romanowskiego proszę nauczycieli o zapewnienie dzieciom opieki w trakcie trwania rekolekcji (tj. od momentu wyjścia ze szkoły do chwili powrotu na kolejne lekcje).

Każdego wyżej wymienionego dnia obowiązują te same godziny rozpoczynania nabożeństw/mszy w górnym kościele:

godzina 1030 – klasy I – III

godzina 1145 – klasy IV – VI

godzina 1300 – klasy VII – VIII

Uczniowie z klas I – VI nieuczestniczący w rekolekcjach oczekując na kolejne zajęcia przebywają w tym czasie w świetlicy lub bibliotece szkolnej.

W dniach rekolekcji, tj. poniedziałek, wtorek i środę uczniowie klas VII i VIII kończą swoje zajęcia po 6 godzinie lekcyjnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.