Zarządzenie nr 14/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie z dnia 28 marca 2022r.

Kutno, 28 marca 2022r 

Zarządzenie nr 14/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Kutnie z dnia 28 marca 2022r.

 

w sprawie zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie 

 Podstawa Prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  (Dz. U. z 2022r. poz. 679)

 dyrektor szkoły  zarządza co następuje:

1. Znosi się obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie.

2. Dyrektor szkoły rekomenduje noszenie maseczek zakrywających usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły, odwołując się jednocześnie do odpowiedzialności społeczności szkolnej w trosce o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na terenie szkoły.

3. Nadal zaleca się stosowanie higieny osobistej poprzez dezynfekcję rąk i powierzchni oraz zachowanie dystansu społecznego w przestrzeniach publicznych budynku szkoły.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor Szkoły

(-) Jarosław Koszański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.